Tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 vừa được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018. Đồng chí Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh: những điểm mới trong Luật sửa đổi lần này áp dụng tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018, doanh nghiệp sẽ rất dễ vướng vào vòng lao lý nếu không chú trọng bảo vệ môi trường.

Tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018

Tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018

Nếu không chú trọng bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sẽ rất dễ vướng vào vòng lao lý theo “Tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018”

Đồng chí cũng cho hay: “Không ít trường hợp cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như xả thải ra môi trường từ 500 m3/ngày đêm trở lên, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 m 3 /ngày đêm, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên. Nặng hơn, doanh nghiệp chỉ cần xả thải 100 m3 /ngày đêm nhưng có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên, trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính do cùng lỗi này cũng bị xử lý hình sự”.

Xem thêm:  Báo cáo giám sát môi trường

Tội phạm về môi trường Luật hình sự 2018

Về chất thải rắn, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự khi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại đặc biệt hoặc chất thải nguy hại thuộc Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 1.000 kilôgam hoặc chất thải nguy hại khác từ 3.000 kilôgam. Trong khi đó về khí thải, nếu thải ra môi trường từ 150.000 m 3 /giờ, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 5 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000m3 /giờ trở lên có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khí hậu càng ngày càng thay đổi, do chủ yếu tác động của con người. Đảng và nhà nước đang dần củng cố để hoàn thiện luật bảo vệ môi trường và quản lý môi trường. Trước những vấn đề còn khó khăn của các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, CRS Vina sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp.

 

 

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.