Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm là gì? Chứng nhận Hợp chuẩnchứng nhận hợp quy là như thế nào? Đăng ký hợp chuẩn hợp quy ở đâu? Hợp chuẩn và hợp quy khác nhau như thế nào? Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn? Để giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về việc chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm, CRS VINA xin chia sẻ qua nội dung dưới dây.

Qúy khách hàng cần tư vấn thực hiện hãy liên hệ ngay bộ phận chứng nhận HOTLINE: 0903 980 538 để được giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tốt nhất.

icon-dong-hungole-blog (470) Hợp chuẩn và hợp quy khác nhau như thế nào

icon-dong-hungole-blog (15) Hợp chuẩn và hợp quy là việc xác định đối tượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của quy chuẩn tương ứng.

icon-dong-hungole-blog (15) Chứng nhận là một thủ tục mà bên thứ ba áp dụng để đảm bảo rằng một đối tượng nào đó phù hợp với các yêu cầu quy định. 

 icon-dong-hungole-blog (15) Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác định đối tượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Tiêu chuẩn tương ứng. Về nguyên tắc Chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, nhưng nó trở thành bắt buộc trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

icon-dong-hungole-blog (15) Chứng nhận hợp quy là việc xác định đối tượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy là bắt buộc với các nhóm sản phẩm, hàng hóa được quy định trong quy chuẩn tương ứng.

icon-dong-hungole-blog (15) Đối tượng chứng nhận: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định.

Những đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến yếu tố về an toàn, sức khỏe, môi trường và bắt buộc áp dụng, và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ này thì bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định.

icon-dong-hungole-blog (470) Văn bản pháp luật liên quan chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

icon icon-dong-hungole-blog (422) Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;

icon icon-dong-hungole-blog (422) Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

iconicon-dong-hungole-blog (422) Văn bản hợp nhất Số: 05/VBHN-BKHCN ngày 28/8/2017 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

icon-dong-hungole-blog (470) Phướng thức đánh giá chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

iconicon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

icon icon-dong-hungole-blog (15) Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

icon-dong-hungole-blog (470) Công bố hợp chuẩn sản phẩm

icon-dong-hungole-blog (15) Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công bố hợp chuẩn sản phẩm

icon-dong-hungole-blog (470) Công bố hợp quy sản phẩm

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công bố hợp quy sản phẩm

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.