Lắp trạm quan trắc khí thải tự động

Sự phát triển của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ hoạt động của các nhà máy sản xuất phác thải nguồn khí thải công nghiệp gây ô nhiễm nguồn không khí, ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của con người, việc quản lý về nguồn khí thải đặt ra rất cấp bách và việc lắp trạm quan trắc khí thải tự động là biện pháp giám sát hữu hiệu.

Tại sao phải lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động? Đối tượng phải thực hiện lắp trạm quan trắc khí thải tự động? Công ty môi trường Crs Vina đơn vị chuyên về thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải xin chia sẻ thông tin qua nội dung dưới đây.

Qúy Anh/Chị có nhu cầu lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động hãy liên hệ ngay HOTLINE: 0903 980 538 hoặc Email: moitruongcrsvina@gmail.com để được tư vấn tốt nhất.

Tại sao phải lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động?

Việc quản lý các vấn đề môi trường là việc rất cấp bách, cơ quan nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật liên quan tới việc quản lý, quan trắc khí thải:

– Luật môi trường Số: 55/2014/QH13 ban hành ngày 26/6/2014

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu ban hành ngày 24/4/2015

–  Chương VI của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ TN&MT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quy định về việc quan trắc khí thải.

Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-31-2016-TT-BTNMT-bao-ve-moi-truong-cum-cong-nghiep-khu-kinh-doanh-dich-vu-tap-trung-330677.aspx

Lắp trạm quan trắc khí thải tự động

Đối tượng phải thực hiện lắp trạm quan trắc khí thải tự động?

Trạm quan trắc khí thải tự động là hệ thống bao gồm phần cứng đồng bộ sản phẩm được sản xuất chuyên dụng cho ứng dựng giám sát khí thải ống khói và phần mềm SmartCEM để đo đạc tự động liên tục các thành phần ô nhiễm trong khí thải, lưu trữ dữ liệu tại chỗ, lưu giữ trên phần mềm và đồng thời được truyền về Sở TN&MT theo quy định. 

Theo Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định danh mục các nguồn thải lưu lượng cần lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT địa phương

Phụ lục đối tượng lập quan trắc khí thải

Phụ lục 11 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ban hành Danh mục các nguồn phác thải phải thực hiện quan trắc khí thải tự động về Sở TN&MT 

Danh mục chỉ tiêu quan trắc khí thải tự động

Quan trắc khí thải tự động là hoạt động kỹ thuật phức tạp, yêu cầu phải có sự hiểu biết về thiết bị đo và nắm rõ về yêu cầu kỹ thuật theo quy định đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu pháp luật đồng thời vận hành thuận tiện, bảo dưỡng bảo trì đơn giản.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động phải được thiết kế, lắp đặt và vận hành sao cho đảm bảo các thông số cần quan trắc, vị trí lấy mẫu, thiết bị quan trắc khí thải tự động và hệ thống phụ kiện, được đảm bảo chất lượng cũng như kiểm soát chất lượng (QA/QC).

Hệ thống quan trắc khí thải tự động phải bảo trì, bảo dường thường kỳ đồng thời việc hiệu chuẩn, kiểm định được thực hiện định kỳ để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống hoạt động ổn định để truyền dữ liệu trực tuyến đến Sở TN&MT.hoạt động ổn định, được kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định và phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở TN&MT.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Thiết Kế & Thi Công, Tin tức.