Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Sơn La

Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Sơn La. Để phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Đặc biệt là quản lí an toàn trong sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất bằng cách lập kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trước khi đưa cơ sở vào hoạt động. Một trong những địa phương đẩy mạnh việc huấn luyện an toàn lao độngSơn La. Địa phương yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng và thực hiện để đảm bảo an toàn cho người lao động.

 

LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI SƠN LA

📞 Hotline: 0903.980.538

 

 

 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất là gì?

 

Là việc tìm ra các nguy cơ, các sự cố về hóa chất có nguy cơ xảy ra trong quá trình sử dụng, buôn bán, lưu trữ và vận chuyển các loại hóa chất, từ đó sẽ xây dựng các biện pháp phòng ngừa ứng ốh, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra và thiệt hại cho doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn cho cơ sở nắm và thực hiện các biện pháp xử lí khi xảy ra sự cố.

 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Huế

Xử phạt về lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại TP.HCM

Tư vấn xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nội

 

 

Đối tượng cần phải xây dựng kế hoạch biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất nằm trong danh mục hóa chất cần xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo PHỤ LỤC IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

▪️ Tất cả cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh lưu trữ các loại hóa chất có trong danh mục cấm và hạn chế của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Tại sao cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất?

▪️ Giúp tổ chức, doanh nghiệp có chứa hóa chất sẽ nắm được rõ khối lượng hóa chất mà doanh nghiệp đang quản lí và sử dụng. Từ đó sẽ đưa ra các phương án sử dụng phù hợp hơn với lượng hóa chất đó và xây dựng được các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố mất an toàn.

▪️ Doanh nghiệp có thể nắm bắt được thực trạng về hóa chất tại cơ sở từ đó sẽ có biện pháp phòng ngừa kịp thời các biến cố rủi ro trong quá trình hoạt động sẽ có thể xảy ra đối với hóa chất. Hạn chế có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới con người và môi trường.

▪️ Thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

▪️ Hạn chế rủi ro, thiệt hại về người, tài sản và môi trường đến từ các sự cố.

Thông tin liên quan khi lập biện pháp – kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

✔️ Quy mô đầu tư: diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng, công suất tiêu thụ.

✔️ Công nghệ sản xuất.

✔️ Bản kê khai bao gồm: tên hóa chất, khối lượng, đặc tính hóa học, độc tính của các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

✔️ Bản mô tả các yêu cầu kĩ thuật về bao gói, bảo quản, vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm:

▪️ Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.

▪️ Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài thì phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành;

▪️ Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

✔️ Các tài liệu kèm theo:

▪️ Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất;

▪️ Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản.

▪️ Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, trung gian.

 

Nội dung xây dựng Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 

🔹 Mở đầu: giới thiệu tổng quan về dự án hoặc cơ sở hóa chất, tính cần thiết và căn cứ pháp lí.

🔹 Chương 1: thông tin liên quan đến hoạt động của dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh: công suất; diện tích xây dựng; công nghệ sản xuất; bản chi tiết của mỗi loại hóa chất, nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm; mô tả điều kiện địa lí, địa hình, đặc điểm khí tượng thủy văn.

🔹 Chương 2: dự báo nguy cơ xảy ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ sự cố hóa chất

🔹 Chương 3: dự báo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa.

🔹 Chương 4: Năng lực ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Danh sách nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị sử dụng để ứng phó sự cố hóa chất. Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong và phối hợp bên ngoài.

▪️ Kế hoạch sơ tán người và tài sản.

▪️ Kế hoạch huấn luyện và diễn tập định kỳ.

🔹 Chương 5: Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất

▪️ Phương án khắc phục sự cố hóa chất được lập theo quy định của Luật Bảo bệ Môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.

▪️ Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

▪️ Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

 

 

Quy trình thực hiện lập biện pháp – kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Sơn La

 

🔸 Bước 1: cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

🔸 Bước 2: nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lí và nội dung hồ sơ:

▪️ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho cơ sở.

▪️ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ sẽ hướng dẫn cơ sở bổ sung, chỉnh sửa cho đầy đủ.

🔸 Bước 3: thẩm định hồ sơ:

Trong thời gian 4 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công thương sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu không đầy đủ.

Thời gian xác nhận Biện pháp không quá 20 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định.

Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.

Sở Công thương sẽ tổ chức kiểm tra thực tế dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá, xác nhận Biện pháp.

🔸 Bước 4: nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương.

▪️ Trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn kí vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

▪️ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 trừ các ngày lễ.

 

Dịch vụ lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Sơn La

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Sơn La. Quý khách hãy liên hệ với CRS VINA, chúng tôi là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn môi trường và các dịch vụ liên quan.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN, TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 ⭐ 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🌴 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🌴 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🌴 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🌴 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (3 bình chọn)

Posted by & filed under Chuyên mục môi trường, Tin tức, TƯ VẤN AN TOÀN.