Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trong phương án bảo vệ môi trường được trình bày chi tiết, phương án càng đầy đủ thì công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường càng hiệu quả.

icon-dong-hungole-blog (664) Mẫu kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (30)  Xác định các yếu tố có thể xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

icon-dong-hungole-blog (340) Nhận định các yếu tố trong quá trình hoạt động sản xuất (tràn, đổ, cháy, nổ, rò,rỉ …) gây nên sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Nhận định các yếu tố có thể gây nên sự cố từ hoạt động xử lý môi trường (xử lý nước thải, xử lý khí thải, thu gom quản lý chất thải nguy hại…)

icon-dong-hungole-blog (340) Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các sự cố môi trường 

icon-dong-hungole-blog (30)  Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Xây dựng các biện pháp phòng ngừa với các yếu tố nguy hại có khả năng gây sự cố môi trường đã được xác định

icon-dong-hungole-blog (340) Xây dựng thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế của danh sách các thiết bị máy móc tại mỗi công đoạn sản xuất, kinh doanh tại cơ sở để ngăn chặn các yếu tố có khả năng gây sự cố môi trường (đổ, tràn, rò rỉ…)

icon-dong-hungole-blog (340) Xây dựng phương án sắp xếp, luân chuyển đồ vật vào các vị trí phù hợp 

icon-dong-hungole-blog (340) Phương án kế hoạch đảm bảo về vật tư, trang thiết bị, tài chính để chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng phó xử lý và khắc phục các sự cố môi trường.

icon-dong-hungole-blog (340) Kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp các thông tin thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó  sự cố môi trường, đồng thời cũng thực hiện tuyên truyền diễn tập, phổ biến cho cá nhân, tổ chức bên ngoài.

icon-dong-hungole-blog (340) Xây dựng các biện pháp bố trí vận chuyển đi lại trong cơ sở, các trang thiết bị báo động, biển báo để phòng ngừa các rủi ro sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Xây dựng quy trình ứng phó: biện pháp ứng phó khẩn cấp; biển báo động, sơ tán và huy động nguồn lực, trang thiết bị để ứng phó các sự cố xảy ra.

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (30)  Tài liệu, hồ sơ trong hồ sơ ứng phó sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Thông tin về đặc điểm địa lý, các công trình lân cận cơ sở

icon-dong-hungole-blog (340) Thông tin liên lạc các bộ phận liên quan tại cơ sở và các cơ quan hỗ trợ bên ngoài (Phòng cháy chữa cháy/ Công an phường; Bệnh viện/ Cơ sở y tế gần nhất…)

icon-dong-hungole-blog (340) Sơ đồ tổ chức kèm thông tin liên hệ của các bộ phận xây dựng nằm trong lực lượng ứng phó sự cố môi trường của cơ sở

icon-dong-hungole-blog (340) Bản tài liệu về bản đồ tổng thể tại cơ sở thể hiện chi tiết được các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố và các khu vực có nguy cơ tác động đến con người (Khu vực dân cư xung quanh…), địa điểm sơ tán khẩn cấp, di chuyển đến các địa điểm cơ sở y tế gần nhất

icon-dong-hungole-blog (340) Bảng thông tin về các thiết bị, máy móc tại cơ sở, trang thiết bị, các phương tiện để ứng phó khi có sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Bảng thông tin chi tiết về hóa chất, sản phẩm hàng hóa có khả năng phát sinh sự cố môi trường

icon-dong-hungole-blog (340) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, ĐTM (nếu có)

icon-dong-hungole-blog (340) Hồ sơ về việc thi công, xây dựng (phần liên quan đến môi trường)

icon-dong-hungole-blog (340) Hồ sơ về hợp đồng xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (nếu có)

icon-dong-hungole-blog (340) Các tài liệu liên quan khác.

Để nắm rõ về việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 0903 980 538, Trung tâm ứng phó sự cố Crs Vina để được tư vấn, hướng dẫn tốt nhất.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Chuyên mục môi trường.