Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp

Huấn luyện bồi dưỡng phòng cháy chữa cháy định kỳ tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và ứng phó hiệu quả trước các tình huống cháy nổ. Với mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa rủi ro, các buổi huấn luyện này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Điều này trở nên càng quan trọng khi doanh nghiệp nhận thức được rằng sự chuẩn bị kỹ thuật và tư duy của nhân sự đối diện với tình huống cháy nổ có thể là yếu tố quyết định giữa sự an toàn và thiệt hại lớn. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của huấn luyện PCCC định kỳ tại doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào nội dung và ý nghĩa của quá trình này.

Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp1

Tầm quan trọng của công tác huấn luyện bồi dưỡng phòng cháy chữa cháy

Công tác huấn luyện và bồi dưỡng phòng cháy chữa cháy đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an toàn và giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Dưới đây là một số tầm quan trọng của công tác này:

🌟 Ngăn chặn và hạn chế rủi ro

Mục đích chính của công tác PCCC là ngăn chặn và hạn chế khả năng xảy ra cháy nổ.

Phát hiện nguyên nhân của tình trạng cháy nổ để ngăn chặn trước khi gây thiệt hại lớn đến người và tài sản.

🌟 Bảo vệ người và tài sản

Ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, bảo vệ người và tài sản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

🌟 Củng cố trách nhiệm về công tác PCCC

Hỗ trợ củng cố trách nhiệm và kiến thức về công tác PCCC cho từng cá nhân, tổ chức, giúp mọi người hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc duy trì an toàn.

🌟 Trang bị kỹ năng và kiến thức mới

Cung cấp kiến thức và kỹ năng mới về PCCC, giúp cập nhật thông tin và nâng cao khả năng xử lý tình huống trong trường hợp cháy nổ.

🌟 Thực hành

Hướng dẫn và thực hành cách sử dụng thiết bị chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong tình huống hỏa hoạn.

🌟 Phổ biến, cập nhật những quy định mới

Giúp phổ biến và đào tạo về các quy định mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy theo luật PCCC.

🌟 Đóng góp vào văn hoá an toàn tại doanh nghiệp

Tạo ra một văn hóa an toàn, nâng cao ý thức và sẵn sàng của mọi người trong việc đối mặt với nguy cơ cháy nổ.

🌟 Tuân thủ và nâng cao hiệu quả công tác PCCC

Hỗ trợ việc tuân thủ các quy định về PCCC và nâng cao hiệu quả của công tác này trong mọi ngóc ngách của doanh nghiệp.

Công tác huấn luyện và bồi dưỡng PCCC không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng góp phần vào sự an toàn và bền vững của môi trường làm việc và cộng đồng xung quanh.

Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp4

Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp

Đối tượng được Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp

➖ Người có chức danh chỉ huy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định.

➖ Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

➖ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

➖ Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

➖ Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

➖ Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

➖ Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Quy định về huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

✅ Nội dung lý thuyết:

Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Công Tác Huấn Luyện PCCC

Tầm quan trọng của công tác PCCC nằm ở việc ngăn chặn, hạn chế thiệt hại từ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các tính chất và nguyên tắc hoạt động PCCC bao gồm sự nhanh nhẹn, hiệu quả và tích cực phòng tránh nguy cơ cháy nổ.

Trách nhiệm Phòng Cháy Chữa Cháy

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chủ hộ gia đình, cá nhân, các Bộ và cơ quan trong công tác PCCC.

Trách nhiệm của UBND, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc quản lý và thực hiện công tác PCCC.

Cập nhật tình hình cháy nổ

Thông tin về tình hình cháy nổ trong nước và địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Phân tích nguyên nhân dựa trên thực trạng cháy nổ.

Văn bản Pháp luật về PCCC

Luật Phòng cháy Chữa cháy.

Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 46/2012/NĐ-CP.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Thông tư 66/TT-BCA.

Kiến thức cơ bản về PCCC và CHCN

Nguyên nhân gây cháy, kiến thức về quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt.

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cơ bản.

Kiến thức pháp luật và PCCC cho từng đối tượng

Pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

Phương pháp tuyên truyền và xây dựng phương án PCCC

Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

Biện pháp PCCC

Các biện pháp phòng cháy.

Biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

Thực hành phương án phòng cháy chữa cháy

Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy.

Quy trình chữa cháy thông thường.

Quy trình cứu chữa một vụ cháy.

Các phương pháp tổ chức cứu nạn và bảo vệ tài sản

Hướng dẫn kiểm tra và sử dụng các loại phương tiện PCCC trang bị tại cơ sở.

Thực hiện phương án chữa cháy.

Quy trình cứu chữa một vụ cháy giả định tại cơ sở.

Thực hành dập tắt đám cháy cơ bản và sử dụng bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy xách tay bột.

✅ Nội dung thực hành

Người có trách nhiệm xây dựng phương án PCCC tổ chức thực tập phương án phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của doanh nghiệp.

Thực tập phương án chữa cháy ít nhất 1 lần mỗi năm và thực tập đột xuất theo yêu cầu.

Hướng dẫn kiểm tra và sử dụng các loại phương tiện PCCC.

Thực hiện phương án chữa cháy.

Thực hiện quy trình cứu chữa một vụ cháy giả định.

Thực hành dập tắt đám cháy và sử dụng bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy xách tay bột.

Xử lý tình huống giả định và phản ứng trong trường hợp hỏa hoạn xuất hiện.

Những hoạt động thực hành này giúp đảm bảo rằng nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để ứng phó với tình huống cháy và nổ, đồng thời đảm bảo an toàn cho cả doanh nghiệp và nhân viên.

Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp2

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng PCCC định kỳ

Thời gian Huấn Luyện, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ PCCC Để Được Cấp Giấy Chứng Nhận Lại

Tối thiểu 32 giờ cho tất cả đối tượng.

Tối thiểu 16 giờ cho các đối tượng khác.

Huấn Luyện, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ PCCC Bổ Sung Hàng Năm

Tối thiểu 16 giờ cho tất cả đối tượng.

Tối thiểu 8 giờ cho các đối tượng khác.

Quy định về hồ sơ xin cấp chứng nhận PCCC

Theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA:

Trường Hợp Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị Tự Tổ Chức Lớp Huấn Luyện:

Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện PCCC.

Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện PCCC.

Danh sách trích ngang lý lịch của người đã tham dự.

Trường Hợp Cơ Quan, Tổ Chức, Cơ Sở Không Tự Tổ Chức Lớp Huấn Luyện:

Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện PCCC.

Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký tham dự.

Quy trình Cấp, Đổi, Cấp Lại Giấy Chứng Nhận:

Cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành và đạt yêu cầu kiểm tra.

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận trong 5 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra hoặc nhận đề nghị.

Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm, sau đó cần huấn luyện lại để cấp giấy mới.

chung chi PCCC

Đơn vị Huấn luyện bồi dưỡng PCCC định kỳ tại doanh nghiệp

CRS VINA là đơn vị hàng đầu chuyên về huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC), cung cấp dịch vụ chất lượng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định của Bộ Công an về PCCC để đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn trong quá trình huấn luyện.

Với một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, CRS VINA không chỉ cung cấp kiến thức từ lý thuyết đến thực hành mà còn đảm bảo sự hỗ trợ tận tình, tư vấn chi tiết về các thủ tục cấp giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và Chứng nhận Chuyên nghiệp Cứu nạn, Cứu hộ (CNCH).

Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng uy tín trong lĩnh vực:

Hỗ trợ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC.

Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ về PCCC.

Thi công và lắp đặt hệ thống PCCC cho các đơn vị, doanh nghiệp, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, văn phòng,…

Kinh doanh các phương tiện, thiết bị vật tư về PCCC.

Công ty chúng tôi cũng đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.