Đề án bảo vệ môi trường

Qúa trình hội nhập, nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới môi trường, ô nhiễm ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu, thiên tai…phần tới cũng từ khí thải, chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của các dự án của doanh nghiệp đầu tư. Để kiểm soát các cơ quan quản lý ban ngành đã ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn nêu rõ các hồ sơ cần thiết mà doanh nghiệp phải lập cho giai đoạn vận hành của dự án như đề án bảo vệ môi trường với mục đích giám sát hoạt động của dự án, ràng buộc trách nhiệm của chủ dự án, nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm tác động tới môi trường sống. Với kinh nghiệm thực hiện, Công ty CP Tư vấn công nghệ môi trường CRS VINA xin chia sẻ sơ lược về quy định lập đề án bảo vệ môi trường theo quy định mới nhất.

Tại sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường?

▪️ Đề án bảo vệ môi trường là hồ sơ bổ sung mà các dự án đã đi vào hoạt động mà chưa có xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc có báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trước khi đi vào hoạt động theo quy định.

▪️ Lập đề án bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý là để theo dõi diễn biến hoạt động ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu vực dự án, xác định mức độ ô nhiễm với môi trường từ đó giúp cho doanh nghiệp kịp thời có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những nguồn phát sinh ô nhiễm đồng thời đưa ra các biện pháp kịp thời xử lý các nguồn ô nhiễm đó.

 

Đối tượng nào phải lập đề án bảo vệ môi trường?

▪️ Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường gồm các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị dịch vụ…đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) theo quy định của pháp luật.

▪️ Các loại đề án bảo vệ môi trường:

+ Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: được thực hiện đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, có tính chất hoạt động tương đương với những đối tượng phải lập báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường), chi tiết được quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP để tổ chức thẩm định, phê duyệt.

+ Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: hồ sơ này được quy định lập với các cơ sở có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Thời gian bắt đầu áp dụng và các văn bản pháp lý về quy định lập đề án bảo vệ môi trường

▪️ Tại khoản 1 điều 23 nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/04/2015, tức cho phép doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày hiệu lực của nghị định.

▪️ Theo khoản 2 điều 23 nghị định 18/2015/NĐ-CP thì từ ngày 1/4/2015 các nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 và Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 hết hiệu lực.

▪️ Nghị định 38/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 24/04/2015 áp dụng từ ngày 15/6/2015, quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

▪️ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường CRS VINA

▪️ Khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng hoạt động cũng như môi trường xung quanh của dự án, khảo sát  điều kiện KT-XH, điều kiện tự nhiên liên quan đến hoạt động của công ty.

▪️ Xác định các nguồn ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, bụi, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải phát sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án.

▪️ Thu thập mẫu nước thải, chất thải rắn, khí thải tại nguồn và khí thải xung quanh, sau đó mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu.
▪️ Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm (như: khí thải, nước thải, bụi, chất thải rắn, tiếng ồn..) đối với môi trường tại dự án.

▪️ Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của dự án

▪️ Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất của dự án.

▪️ Xây dựng và phát triển chương trình giám sát môi trường.

▪️ Soạn thảo công văn, xây dựng hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án nộp lên đơn vị có thẩm quyền

▪️ Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường ở Công ty.

▪️ Thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

Xem thêm: >> https://moitruongcrsvina.com/bao-cao-giam-sat-moi-truong/ <<

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:
▪️ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cụ thể áp dụng đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất phải lập báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường) theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

▪️ Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện (cấp quận) tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cụ thể áp dụng đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường – cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

 

Qúy đơn vị đang cần thực hiện việc Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, hãy liên hệ ngay cho Chúng  tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất. Hotline: 0903 980 538 (24/7)

 

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under TƯ VẤN AN TOÀN.