Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiểu chuẩn ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn quản lý hệ thống mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần và nên áp dụng. Để xây dựng được tiêu chuẩn ISO 9001 thì tổ chức cần phải tuân thủ trình tự các điều khoản được đánh số trong tiêu chuẩn quốc tế này. Tiêu chuẩn ISO 9001 thường sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa, vì vậy để hiểu tiêu chuẩn ISO chúng ta cần hiểu được từ vựng cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Sau đây, CRS Vina xin đưa ra cho bạn đọc 1 cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:

Tiêu chuẩn ISO 9001

Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001

Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng nên là một quyết định chiến lược cho một tổ chức có thể giúp cải tiến việc thực hiện tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến ​​phát triển bền vững.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Những lợi ích tiềm năng cho một tổ chức triển khai thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế này là:

– Có khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định áp dụng;

– Tạo điều kiện thuận lợi và các cơ hội để nâng cao sự hài lòng của khách hàng;

– Giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của nó;

– Có khả năng để chứng minh sự phù hợp với yêu cầu qui định của hệ thống quản lý chất lượng.

Các nguyên tắc của quản lý chất lượng ISO 9001

– Hướng vào khách hàng;

– Sự lãnh đạo;

– Sự tham gia mọi người;

– Cách tiếp cận theo quá trình;

– Cải tiến liên tục;

– Quyết định dự trên dữ liệu;

– Quản lý mối quan hệ

to chuc iso 9001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn Quốc tế này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức:

cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật pháp và chế định thích hợp, và

muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng một cách có hiệu lực hệ thống, bao gồm tất cả các quá trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định được áp dụng.

Tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc tế này mang tính tổng quát và định hướng áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và sản phẩm mà nó cung cấp.

CHÚ THÍCH 1:  Trong tiêu chuẩn Quốc tế này, thuật ngữ “Sản phẩm” hoặc “Dịch vụ” chỉ áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ dự kiến cung cấp cho khách hàng, hoặc được yêu cầu bởi khách hàng

CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu luật định và chế định có thể được thể hiện như các yêu cầu pháp lý.

Mối quan hệ với các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý khác

Tiêu chuẩn này áp dụng khuôn khổ phát triển bởi ISO để cải tiến sự liên kết giữa các tiêu chuẩn quốc tế của nó đối với hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này cho phép một tổ chức sử dụng cách tiếp cận theo quá trình, cùng với các chu trình PDCA và tư duy dựa trên rủi ro, tuân thủ hay tích hợp hệ thống quản lý chất lượng của nó với các yêu cầu về tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác .

Với những chia sẻ trên rất mong có thể giúp các bạn có thêm những thông tin tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 9001, với năng lực thực hiện nhiều dự án về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn iso 9001 và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên sâu Crs Vina tin tưởng sẽ là đối tác tốt nhất cho quý khách hàng. 

Qúy khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận phụ trách Hotline: 0903 908 538 để được tư vấn hướng dẫn tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN, Tin tức.