QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Với yêu cầu về huấn luyện an toàn hóa chất Tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì các đơn vị có sử dụng, sản xuất, kinh doanh hóa chất phải tổ chức tập huấn cho người lao động theo quy định.

Phòng đào tạo an toàn Crs Vina – Etech thường xuyên nhận các yêu cầu về khóa huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ 113:

“Chúng tôi là đơn vị sử dụng hóa chất, cần huấn luyện an toàn hóa chất cho nhóm 3 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP”

“Chúng tôi đã tập huấn an toàn hóa chất được cấp thẻ an toàn thì đã đủ chưa?”

“Bên mình đã huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 44/2016 rồi?”…

Vậy với các câu hỏi và thông tin từ khóa học an toàn hóa chất thì doanh nghiệp đã thực hiện đúng và có bị xử phạt không ah? Phòng đào tạo an toàn xin được chia sẻ với nội dung dưới đây. Qúy Anh (chị) có bất kỳ vướng mắc nào xin liên hệ HOTLINE: 0903 980 538 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất.

Quy định xử phạt về huấn luyện an toàn hóa chất

icon-dong-hungole-blog (488) Đối tượng huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113

Điều 32 Nghị định 113/2017 nêu đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

icon-dong-hungole-blog (447) Nhóm 1, bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

icon-dong-hungole-blog (447) Nhóm 2, bao gồm:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

icon-dong-hungole-blog (447) Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

icon-dong-hungole-blog (488) Quy định thời gian huấn luyện an toàn hóa chất 

Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

icon-dong-hungole-blog (447) Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

icon-dong-hungole-blog (447) Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

icon-dong-hungole-blog (447) Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

nghi dinh 71 2019 xu phat trong linh vuc hoa chat va vat lieu no cong nghiep

icon-dong-hungole-blog (488) Quy định xử phạt về huấn luyện an toàn hóa chất

Điều 11 Nghị định 71/2019 nêu chi tiết về mức xử phạt khi vi phạm về huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

icon-dong-hungole-blog (447)  Phí phạt đối với hành vi không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3 được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 10 người thuộc đối tượng nhóm 3;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người thuộc đối tượng nhóm 3;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người thuộc đối tượng nhóm 3;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 người đến dưới 1.000 người thuộc đối tượng nhóm 3;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 1.000 người trở lên thuộc đối tượng nhóm 3.

icon-dong-hungole-blog (447) Phí phạt đối với hành vi không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 1, 2 được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 10 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 người đến dưới 30 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 người đến dưới 50 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 người trở lên thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2.

icon-dong-hungole-blog (447) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định;

b) Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất không đủ thời gian tối thiểu theo quy định cho các đối tượng thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ hoặc lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất không đủ thời gian quy định là 03 năm.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi huấn luyện các nội dung về an toàn hóa chất không đúng quy định với từng nhóm đối tượng.

6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất không có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

b) Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất không có đủ 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3, khoản 5 và 6 Điều này.

XEM THÊM: Nghị định 71/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU NỔ

 

 

4.9/5 - (8 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.