Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai

Mục tiêu chất lượng luôn là cốt lõi hoạt động mà Crs Vina đặt ra, là tổ chức top đầu về dịch vụ môi trường, Chúng tôi không ngừng cải tiến, nghiên cứu để nâng cao chất lượng dịch vụ bền vững đặc biệt là luôn chú trọng tới việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng, với các dịch vụ cung cấp về:

icon hot Tư vấn thủ tục hồ sơ môi trường;

icon hot  Quan trắc môi trường lao động

icon hot  Quan trắc môi trường định kỳ (Báo cáo giám sát môi trường định kỳ)

icon hot  Kiểm định an toàn thiết bị

icon hot  Hiệu chuẩn thiết bị

icon hot  Đào tạo an toàn hóa chất Nghị định 113/2017

icon hot  Đào tạo an toàn nhóm 1,2,3,4,5,6 theo Nghị định 44/2016

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông thứ 2 ở khu vực miền Nam (sau TP Hồ Chí Minh), cũng là tỉnh thu hút được vốn đầu tư của nhiều lĩnh vực ngành nghề sản xuất, hiện nay tỉnh có gần 35 khu công nghiệp và cụm công nghiệp với gần hơn 2 000 doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Có thể thấy vấn đề quản lý an toàn hóa chất là vấn đề mà tỉnh luôn chú trọng, bởi các ngành sản xuất công nghiệp thì đến hơn 90% các đơn vị có sử dụng hóa chất trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, sản xuất…

Với quy định của pháp luật là các chủ đầu tư có hóa chất không thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thì phải thực hiện xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất và ra quyết định ban hành trước khi dự án đi vào hoạt động.

Là đơn vị chuyển về Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai, Crs Vina tự hào là đơn vị môi trường hợp tác cung cấp đa dịch vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qúy khách hàng cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Hotline: 0903 980 538 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Quy định pháp lý về lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

▪️  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

▪️  Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 40/2003/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy số 22/2001/QH10;

▪️  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họ thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 nam 2014;

▪️  Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định danh muc hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

▪️ Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

▪️  Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định  danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

▪️  Thông tư 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004 về hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành  ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

▪️  Thông tư số 20/2013/TT-BCT ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Đối tượng lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai

Tại Mục 1 Điều 21 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì các đối tượng phải xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai gồm:

icon-dong-hungole-blog (183)  Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017 (Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017 với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động) —> vậy Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn Đồng Nai không thuộc đối tượng phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

icon-dong-hungole-blog (183)  Chủ đầu tư xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với hóa chất mình sử dụng và ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Quy trình lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Trong hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất như cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất dẫn đến phát tán ra môi trường…Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là biện pháp chủ động giúp tránh rủi ro về sự cố hóa chất gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe người lao động và dân cư xung quang, cũng là đáp ứng tốt qui định pháp luật.

Quy trình lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan 

Bước 2: Tiến hành đánh giá về hóa chất tại cơ sở, tổng hợp dữ liệu

Bước 3: Xây dựng biện pháp với các hóa chất thực tế tại cơ sở

Bước 4: Đánh giá tính khả thi của biện pháp xây dựng

Bước 5: Ban hành và áp dụng biện pháp, qui định đã được xây dựng 

Bước 6: Nộp lên cơ quan chủ quản liên quan (Sở công thương) địa bàn hoạt động

Bước 7: Lưu giữ hồ sơ tại cơ sở và trình ra khi có yêu cầu

Xem thêm: Huấn luyện an toàn hóa chất 

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Hồ sơ để lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ chuẩn bị lpaj biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Qúy Khách hàng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh tại tp hồ chí minh cần tìm đơn vị tư vấn biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất, Huấn luyện an toàn hóa chất, Quan trắc môi trường lao động, kiểm định an toàn thiết bị…

với đội ngũ giảng viên chuyên môn cao thực tế tại các dự án lớn, không chỉ về dịch vụ huấn luyện an toàn lao động mà Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt cho các hạng mục về:

icon-dong-hungole-blog (183) Kiểm định an toàn thiết bị,

icon-dong-hungole-blog (183) Quan trắc môi trường lao động

icon-dong-hungole-blog (183) Báo cáo giám sát môi trường, xử lý khí thải, xử lý nước thải…

Không còn quan ngại gì nữa, Chúng Tôi tin tưởng sẽ là đối tác uy tín lâu dài của quý doanh nghiệp.

Mọi thông tin và cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

Liên hệ CRS VINA để được tư vấn và báo chi phí tốt nhất:

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.