Khoá nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Nhằm đưa tới kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế liên quan tới công tác đánh giá nội bộ về tiêu chuẩn ISO 45001:2018, Crs Vina khai giảng khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 Tháng 11/2022 như nội dung dưới đây.

Các khoá học được Trung tâm Chứng nhận Crs Vina tổ chức mang tới cho người học các kiến thức nền, nắm rõ về tiêu chuẩn, thuật ngữ, định nghĩa. Với những Anh/Chị có hướng theo ngành nghề quản lý chất lượng, trở thành những chuyên gia đánh giá nội bộ trong tương lai, có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá. 

NỘI DUNG KHOÁ NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

1.1. Diễn giải và phân tích các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 45001:2018

– Bối cảnh của tổ chức

– Hiểu bối cảnh của tổ chức, người lao động và các bên liên quan khác.

– Xác định phạm vi hệ thống ATVSLĐ

– Hoạch định hệ thống

– Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động

– Sự lãnh đạo và cam kết, chính sách ATVSLĐ

– Bài tập thảo luận chủ đề: “tham gia và tham vấn người lao động”

1.1.1 Hoạch định

– Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

– Hoạch định hành động, mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu ATVSLĐ.

– Bài tập thảo luận chủ đề “Mối nguy và rủi ro ATVSLĐ”

1.1.2 Hỗ trợ

– Nguồn lực

– Năng lực và nhận thức

– Trao đổi thông tin, thông tin dạng văn bản

1.1.3 Thực hiện

– Hoạch định kiểm soát thực hiện

– Loại bỏ mối nguy và giảm rủi ro ATVSLĐ

– Quản lý sự thay đổi

– Mua hàng hoá, dịch vụ

– Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp

1.1.4 Đánh giá kết quả thực hiện

– Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện

– Đánh giá sự tuân thủ

– Đánh giá nội bộ

– Sự xem xét của lãnh đạo

1.1.5 Cải tiến

– Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

– Cải tiến liên tục

1.2 Hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ

Giới thiệu về đánh giá và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ: Khái niệm, mục đích, nguyên tắc và các giai đoạn đánh giá.

Giai đoạn 1: Hoạch định hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ.

– Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ;

Lập kế hoạch đánh giá

Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATVSLĐ.

– Lập đoàn đánh giá;

– Lập chương trình đánh giá

– Chuẩn bị bảng câu hỏi đánh giá (Audit Checklist)

– Bài tập chuẩn bị đánh giá nội bộ

Giai đoạn 3: Tiến hành đánh giá và lập báo cáo

– Họp khai mạc

– Phương pháp thu thập và đánh giá các bằng chứng đánh giá

– Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo cuộc đánh giá

– Họp kết thúc

– Bài tập thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá

Giai đoạn 4: Thực hiện và giám sát các hoạt động tiếp theo với các phát hiện đánh giá

Bài tập giám sát hoạt động tiếp theo với báo cáo sự không phù hợp.

1.3 Giải đáp thắc mắc và liên hệ thực tế

– Giải đáp thắc mắc

– Liên hệ thực tế (bằng các video hay bài tập tình huống cho học viên)

 

THONG BAO LOP NHAN THUC ISO

Quý Anh/Chị, đơn vị có nhu cầu tham gia khoá học vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận hoặc gửi Email để đăng ký.

PHÒNG AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG CRS VINA 

📞 Hotline: 0903.980.538 0984.886.985

💦 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

💦 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

💦 Email: lananhcrsvina@gmail.com

 

XEM THÊM: CÁC DỊCH VỤ AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG SỨC KHOẺ CRS VINA.

Công ty đo kiểm môi trường làm việc

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN, Tin tức.