Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất nghị định 113

Quản lý an toàn hóa chất là vấn đề được yêu cầu trong các văn bản quản lý nhà nước từ rất lâu rồi, và trong bối cảnh sự gia tăng về sử dụng các thành phần chất liên quan trong đời sống thì việc quan tâm này không chỉ bới các đơn vị quản lý nhà nước mà còn sự quan tâm của cộng đồng, đối tác và khách hàng.

Một thực tế hiện nay là rất nhiều các đơn vị sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất còn chưa nắm rõ về các quy định bắt buộc này, rất ít các đơn vị khi được yêu cầu từ cơ quản nhà nước hay đối tác mới tìm hiểu và thường gửi các thắc mắc tới trung tâm đào tạo Crs Vina như:

Quy định huấn luyện an toàn hóa chất như thế nào? Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất nghị định 113 ở đâu? Thời hạn chứng nhận an toàn hóa chất nghị định 113 là bao lâu? Hồ sơ đăng ký học ra sao? Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất?…Để giúp các đơn vị có những cái nhìn tổng quan, Chúng Tôi xin chia sẻ một số thông tin ở nội dung dưới đây.

Qúy đơn vị đang cần giải đáp xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 0984 886 985 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com để được tư vấn tốt nhất.

huan luyen an toan hoa chat nghi dinh 113

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Quy định huấn luyện an toàn hóa chất

Tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP có nêu rõ về yêu cầu về huấn luyện an toàn hóa chất với các đơn vị kinh doanh, sản xuất và sử dụng hóa chất như sau:

▪️ Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/nđ-cp tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

▪️ Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất thường được doanh nghiệp tổ chức chương trình huấn luyện an toàn bởi đơn vị được Bộ lao động thương binh xã hội chỉ định.

▪️ Người lao động đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện đầu tiên và định kỳ trước đó.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Thời gian và nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

Các khóa Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất nghị định 113 được tổ chức theo đúng quy định về thời gian và nội dung quy định, học viên tham gia khóa học nắm được các kiến thức về an toàn, yêu cầu khi sử dụng, tiếp xúc và kinh doanh hóa chất.

icon-dong-hungole-blog (340) Thời gian huấn luyện với các nhóm

▪️  Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương Và Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

– Thời gian huấn luyện nhóm 1: 8h

▪️  Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở Và  Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

– Thời gian huấn luyện nhóm 1: 12h

▪️ Nhóm 3: Người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến hóa chất.

– Thời gian huấn luyện nhóm 1: 16h

icon-dong-hungole-blog (340) Nội dung huấn luyện các nhóm

▪️  Nội dung huấn luyện Nhóm 1 theo NĐ 113/2017

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

– Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

▪️  Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2 theo NĐ 113/2017

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

– Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

– Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

– Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

▪️ Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

– Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

– Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

– Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

– Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Thời hạn chứng nhận an toàn hóa chất nghị định 113 là bao lâu?

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/nđ-cp tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

huan luyen an toan hoa chat 113

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Lợi ích khi tham gia khóa huấn luyện

– Chủ động ứng phó với sự cố có thể xảy ra và rủi ro trong quá trình quản lý, tiếp xúc hóa chất

– Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

– Hạn chế thiệt hại khi xảy ra các sự cố mất an toàn hóa chất và chi phí bồi thường vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động.

 

364b4 icon2bdong2bcho2bblog Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất Crs Vina

icon-dong-hungole-blog (340) Là đơn vị được chỉ định về huấn luyện an toàn

icon-dong-hungole-blog (340) Đơn vị chuyên về lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất quy định nđ 113/2017

icon-dong-hungole-blog (340) Kết hợp tập huấn hóa chất NĐ 113 theo biện pháp phòng ngừa

icon-dong-hungole-blog (340) Giảng viên là chuyên gia về tư vấn an toàn hóa chất, nhận diện rủi ro mang tới kiến thức thực tế theo điều kiện của doanh nghiệp

icon-dong-hungole-blog (340) Cung cấp đa ngành nghề: Kiểm định an toàn máy móc; Quan trắc môi trường lao động; Chứng nhận…chia sẻ, tư vấn các quy định pháp luật hiện hành doanh nghiệp phải áp dụng.

Mọi thông tin và cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

icon-dong-hungole-blog (524) PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ AN TOÀN CRS VINA

icon-dong-hungole-blog (179)  Hotline: 0903.980.5380984.886.985

icon-dong-hungole-blog (179)  Website: https://moitruongcrsvina.com/

icon-dong-hungole-blog (179)  Facebook: https://www.facebook.com/daotaochungnhancrsvina/

icon-dong-hungole-blog (179)  Email: lananhcrsvina@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.