Cam kết bảo vệ môi trường

Việc thực hiện đáp ứng đúng theo quy định Luật bảo vệ môi trường, hầu hết các dự án về phát triển kinh tế trên phạm vi lãnh thổ Việt nam đều chú trọng tới trách nhiệm bảo vệ môi trường, duy trình lợi ích phát triển kinh tế lâu dài gắn liền với hài hòa về sự ổn định của môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường là loại hồ sơ của doanh nghiệp bắt buộc phải được lập trước khi đi vào hoạt động hay với các doanh nghiệp có sự thay đổi như cải tạm, mở tộng, nâng công suất, quy mô phải thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường 

▪️ Các đơn vị, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam có yếu tố tác động đến môi trường và không thuộc danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có với quy mô vừa và nhỏ, có công suất dưới 1triệu sản phẩm/năm.

▪️ Các hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng trong quá trình hoạt động có phát sinh chất thải.

Cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

 

Văn bản pháp luật quy định

▪️ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

▪️ Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện lập báo cáo Cam kết bảo vệ môi trường

▪️ Khảo sát, mô tả hiện trạng hoạt động sản xuất của đơn vị khi vào hoạt động.
▪️ Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường, điều kiện KT-XH xung quanh khu dự án.
▪️ Tiến hành lấy mẫu nước, lấy mẫu không khí tại khu vực dự án và đem về phân tích tại phòng thí nghiệm.
▪️ Đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
▪️ Xác định các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động .
▪️ Đánh giá những tác động và ảnh hưởng của nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường, xã hội quanh khu vực dự án.
▪️ Đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Nêu ra các phương án
quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động của
dự án.
▪️ Xây dựng kế hoạch giám sát môi trường.
▪️ Sau khi hoàn thiện các bước trên, tiến hành chuẩn bị bộ Hồ sơ và gửi đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

 

Quy định áp dụng từ 1/4/2015 về lập Cam kết bảo vệ môi trường

Ngày 14 tháng 2 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP, có hiệu lực  thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thay thế cho Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ.

Theo đó:

▪️ Hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

▪️ Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyếtđịnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây: Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết  hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại Nghị định này.

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 các dự án thuộc đối tượng phải lập Cam kết bảo vệ môi trường sẽ thay là Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Qúy đơn vị đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay cho Công ty CP tư vấn công nghệ môi trường CRS VINA qua HOTLINE: 0903 980 538 để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện tốt nhất.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under TƯ VẤN AN TOÀN.