Khóa huấn an toàn hóa chất Công ty Toyota 2019

Khóa huấn an toàn hóa chất Công ty Toyota 2019

Trung tâm huấn luyện an toàn Etech vinh dự được tổ chức các khóa huấn luyện an toàn hóa chất Công ty Toyota 2019 tại các tỉnh thành. Khóa học tập huấn an toàn hóa chất theo nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 44/2016 cho các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các đơn vị Toyota.

khóa huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định Nghị định 113/2017/NĐ-CP 2019

Nhóm 1 nghị định 113

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

Nhóm 2 nghị định 113

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3 nghị định 113

Gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan tới việc quản lý sử dụng, kinh doanh hóa chất. Các học viên cũng dành sự quan tâm tới khóa học bằng sự tương tác với các chuyên gia, giảng viên an toàn hóa chất với những câu hỏi thảo luận hữu ích.

Học viên được thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Kết thúc khóa học, các học viên thực hiện làm bải kiểm tra kiến thức, trên cơ sở kết quả kiểm tra đánh giá học viên được cấp kết quả theo quy định.

#Khóa huấn an toàn hóa chất Công ty Toyota 2019#

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.