Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất Long An

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất Long An. Mục tiêu chất lượng luôn là cốt lõi hoạt động mà Crs Vina đặt ra, là tổ chức top đầu về dịch vụ tư vấn môi trường, Là đơn vị Chuyên về tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Long An và các tỉnh Miền Nam. Chúng tôi không ngừng cải tiến, nghiên cứu để nâng cao chất lượng dịch vụ bền vững đặc biệt là luôn chú trọng tới việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng, với các dịch vụ cung cấp về:

👉 Tư vấn thủ tục hồ sơ môi trường;

👉 Quan trắc môi trường lao động

👉 Huấn luyện an toàn hoá chất;

👉 Huấn luyện phòng cháy chữa cháy;

👉 Huấn luyện an toàn nhóm 1,2,3,4,5,6 theo NĐ 44//2016;

👉 Kiểm định an toàn thiết bị

👉 Nhận diện đánh giá rủi ro an toàn lao động

👉 Đánh giá rủi ro cháy nổ;

Long An là tỉnh nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía nam với 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hoà, Đức Huệ, Mộc Hoá, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hoá, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng. 

Với quy định của pháp luật là các chủ đầu tư có hóa chất không thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thì phải thực hiện xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất và ra quyết định ban hành trước khi dự án đi vào hoạt động.  Việc thực hiện đúng các yêu cầu của luật định cũng là biện pháp để doanh nghiệp tạo nền tảng hoạt động kinh doanh bền vững và hạn chế các rủi ro về mất an toàn khi sử dụng hóa chất. 

Là đơn vị chuyên về Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Long An, Crs Vina tự hào là đơn vị môi trường hợp tác cung cấp đa dịch vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An. Qúy khách hàng cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Hotline: 0903 980 538 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com.

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất Long An

Quy định lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

▪️ Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 40/2003/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy số 22/2001/QH10;

▪️ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họ thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 nam 2014;

▪️ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định danh muc hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

▪️ Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

▪️ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định  danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

▪️ Thông tư 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004 về hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành  ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 20/2013/TT-BCT ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

▪️ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

▪️ Nghị định 71/2019/NĐ-CP Quy định mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa chất.

Đối tượng lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Tại Mục 1 Điều 21 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì các đối tượng phải xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất tại Long An gồm:

▪️ Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017 (Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017 với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động) —> vậy Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn Long An không thuộc đối tượng phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

▪️ Chủ đầu tư xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với hóa chất mình sử dụng và ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Quy trình lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Trong hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất như cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất dẫn đến phát tán ra môi trường…Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là biện pháp chủ động giúp tránh rủi ro về sự cố hóa chất gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe người lao động và dân cư xung quang, cũng là đáp ứng tốt qui định pháp luật.

Quy trình lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan 

Bước 2: Tiến hành đánh giá về hóa chất tại cơ sở, tổng hợp dữ liệu

Bước 3: Xây dựng biện pháp với các hóa chất thực tế tại cơ sở

Bước 4: Đánh giá tính khả thi của biện pháp xây dựng

Bước 5: Ban hành và áp dụng biện pháp, qui định đã được xây dựng 

Bước 6: Nộp lên cơ quan chủ quản liên quan (Sở công thương) địa bàn hoạt động

Bước 7: Lưu giữ hồ sơ tại cơ sở và trình ra khi có yêu cầu

Xem thêm: 

Huấn luyện an toàn dầu khí

Hồ sơ cần lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

STT Tên
1 Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần thay đổi
2 Giấy đăng ký kinh doanh
3 Thẩm duyệt PCCC
4 Hình ảnh lưu giữ kho hóa chất hiện có
5 Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
6 Quyết định phê duyệt thủ tục môi trường (ĐTM hoặc đề án hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường)
7 MSDS của danh mục hóa chất đang sử dụng
8 Bản vẽ mặt bằng nhà xưởng
9 Bản vẽ MB lưu trữ, sử dụng hóa chất
10 Sơ đồ thoát hiểm (nếu có)
11 Bản vẽ lô đất
12 Danh mục máy móc, thiết bị (theo thực tế)
13 Danh mục hóa chất (theo thực tế)
14 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất

 

Đơn vị lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Là đơn vị tiên phong về lĩnh vực HSE, Crs Vina đã và đang là đối tác của hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hoá chất về dịch vụ Tư vấn lập biện pháp  phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Việt Nam, Chúng Tôi mang tới:

▪️ Thời gian thực hiện nhanh chóng

▪️ Đội ngũ chuyên viên nắm vững chuyên môn về hóa chất, tư vấn thực hiện đúng theo quy định.

▪️ Chi phí thực hiện cạnh tranh nhất.

▪️ Văn phòng trải dài Bắc – Nam hỗ trợ chi phí thực hiện cho đơn vị.

▪️ Hỗ trợ các mẫu báo cáo mới nhất

▪️ Hỗ trợ rà soát tư vấn các hạng mục khác trong quy định HSE tại cơ sở (An toàn Sức Khoẻ Môi Trường)

Qúy Khách hàng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh tại Bắc Giang cần tìm đơn vị tư vấn biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất hãy liên hệ ngay cho Chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn các thủ tục pháp lý cũng như công tác xây dựng an toàn hóa chất.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

📌 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

📌 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

📌 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.