Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“Song hành cùng sự phát triển” Của khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông là tiền đề để CRS VINA kiên định với các phương châm:

CHUYÊN NGHIỆP – KHÁCH QUAN

NHANH GỌN – TIN CẬY

Để hiện thực hóa các phương châm này, CRS VINA cam kết:

Δ Phát huy năng lực tiếp bước và nỗ lực phát triển một thương hiệu CRS VINA mạnh về dịch vụ tư vấn môi trường, thi công, cung ứng lao động, công bố, sở hữu trí tuệ, chứng nhận, kiểm định, kiểm tra và đào tạo;

Δ Thấu hiểu, thích ứng và thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng mà CRS VINA đã cam kết cung cấp dịch vụ (không kể loại hình sản phẩm, quy mô, vị trí địa lý, trình độ, chi phí và thời gian đáp ứng);

Δ Liên tục nâng cao năng lực của các đội ngũ nhân sự: chuyên viên phân tích, chuyên gia kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ.

Δ Tuân thủ luật định và chế định liên quan;

Δ Tạo lập và phát triển các mối quan hệ tương hỗ với các đối tác trong và ngoài nước và với đội ngũ chuyên gia cộng tác viên, đơn vị đối tác;

Δ Nhận thức rõ tầm quan trọng của tính công bằng và những xung đột tiềm ẩn về lợi ích khi thực hiện các hoạt động tư vấn môi trường, thi công, cung ứng lao động, công bố, sở hữu trí tuệ, chứng nhận, kiểm định, kiểm tra và đào tạo, từ đó đảm bảo rằng tất cả các hoạt động dịch vụ CRS VINA cung cấp được thực hiện một cách độc lập, công bằng và không xung đột lợi ích.  

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Giới thiệu.