Đào tạo an toàn lao động tại Bình Dương

Đào tạo an toàn lao động tại Bình Dương là khóa học cần thiết và bắt buộc với tất cả người lao động, người quản lý và sử dụng lao động. An toàn vệ sinh lao động đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại những nơi làm việc như các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, nơi sản xuất… Đặc biệt tại Bình Dương, khu vực có số lượng công ty, khu công nghiệp tập trung rất nhiều. Đòi hỏi số lượng lớn công nhân, người lao động tham gia làm việc. Để đảm bảo an toàn cho người lao động và năng suất, hiệu quả công việc, pháp luật hiện hành quy định tất cả người lao động phải có chứng nhận an toàn lao động mới được thực hiện công việc. Để đáp ứng nhu cầu đăng ký huấn luyện an toàn lao động, CRS VINA thông báo khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương. Các lớp học được tổ chức hàng tháng, nhằm bổ sung cũng như trang bị những kiến thức về an toàn và vệ sinh cần thiết trong lao động.

💥 Hotline 0903.980.538

Tại Bình Dương, công ty chúng tôi còn tổ chức nhiều khóa học an toàn lao động khác, quý học viên, doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ ngay CRS VINA:

 

🔸 Huấn luyện sơ cấp cứu.

🔸 Huấn luyện an toàn hóa chất.

🔸 Huấn luyện an toàn lao động leo cao

🔸 Đào tạo an toàn lao động trong công trường xây dựng.

🔸 An toàn vận hành thiết bị

🔸 Đào tạo an toàn lĩnh vực điện.

 

 

Tại sao phải tham gia các lớp đào tạo an toàn lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của người lao động. Do đó nhà nước đã ban hành những quy định rất nghiêm ngặt về chế độ bảo hộ trong lao động từ lúc ban hành các văn bản pháp luật đến công việc tổ chức thực hiện cũng như xử lí vi phạm.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Nhóm 1. Người quản lí phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

▫️Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kĩ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

▫️ Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động

▫️ Người đang giám sát trực tiếp về an toàn lao động tại  nơi làm việc.

Nhóm 3. Người đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Kinh doanh, sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm.

▫️ Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn về sinh lao động.

▫️ Vận hành máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Kiểm định kĩ thuật an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▫️ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra,  giám sát hoạt động máy, thiết bị thi công xây dựng.

▫️ Lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành, vệ sinh các máy.

▫️ Các công việc làm việc trên cao hoặc nơi cheo lao nguy hiểm,

▫️ Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước.

▫️ Chế tạo, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy.

▫️ Các công việc trong không gian hạn chế.

▫️ Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.

▫️ Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình: xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, di dời, phục hồi, tu bổ; phá vỡ công trình và bảo trì công trình xây dựng.

▫️ Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thông điện.

▫️ Các công việc làm về hàn cắt kim loại.

Nhóm 4. Người lao động không thuộc nhóm 1,2,3, và 5 bao gồm cả người học nghề và thử việc.

Nhóm 5. Người làm công tác y tế.

Nhóm 6.  An toàn vệ sinh viên.

 

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG:

 

 Huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44 có thời gian đào tạo và nội dung khác so với Thông tư 27 trước đây.

Nhóm 1: (thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Công tác tổ chức bộ máy quản lí và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

▪️ Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất.

Nhóm 2: (thời gian 48h tương đương với 6 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Công tác tổ chức bộ máy quản lí và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

▪️ Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất.

▪️ Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

▪️ Xây dựng hệ thông quản lí an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra và điều tra tai nạn lao động.

▪️ Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.

▪️ Quản lí máy móc, thiết bị vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

▪️ Thống kế báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

▪️ Tổng hợp các kiến thức về máy móc, thiết bị, vật tư, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, gây hại.

▪️ Quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 3: (thời gian là 24h tương đương 3 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

▪️ Tổng hợp kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

▪️Các chế độ, chính sách về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động.

▪️ Những kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại khu vực làm việc và  biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

▪️ Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

▪️ Một số nội quy an toàn vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân

▪️ Nghiệp vụ và các kĩ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng ngừa bệnh nghê nghiệp

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành

▪️ Hệ thống những kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, gây hại. Biện pháp phân tích, đánh giá, quản lí rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến công việc của người lao động.

Nhóm 4: (thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

▪️ Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

▪️ Chính sách và các chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc. Biện pháp cải thiện điều kiện lao động

▪️ Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

▪️ Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh

▪️ Các nội quy về an toàn vệ sinh lao động, biển báo, biến hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân

▪️ Nghiệp vụ và kĩ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng ngừa các căn bện nghề nghiệp

▪️ Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc bao gồm quy trình làm việc cũng như yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc.

Nhóm 5. (thời gian là 56h tương đương 7 ngày)

▪️Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Tổ chức quản lí bộ máy và thực hiện quy định về an toàn lao động tại cơ sở

▪️ Phân định quyền hạn và trách nhiệm về công tác an toàn lao động

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm gây hại. Phương pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất

▪️ Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Nhóm 6: (thời gian là 4 giờ ngoài thời gian đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động)

▪️ Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4

▪️ Kĩ năng và phương pháp hoạt động của an toàn về sinh viên

Thời hạn của giấy chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kì

🔹 Nhóm 1. Thời hạn 2 năm, định kì ít nhất 2 năm 1 lần.

🔹 Nhóm 2. Thời hạn 2 năm, định kì ít nhất 2 năm 1 lần.

🔹 Nhóm 3. Thời hạn 2 năm, định kì ít nhất 2 năm 1 lần.

🔹 Nhóm 4. Huấn luyện định kì ít nhất mỗi năm một lần.

🔹 Nhóm 5. Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm; chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn 5 năm; huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

🔹 Nhóm 6. Giấy chứng nhật thời hạn 2 năm, huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

 

 

 

Trung tâm đào tạo an toàn lao động tại Bình Dương

✔️ CRS VINA là đơn vị đào tạo an toàn lao động tại Bình Dương đã thành công với nhiều lớp huấn luyện tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

✔️ Chúng tôi là đơn vị được công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động do Cục An toàn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép.

✔️ Đội ngũ giảng viên đến từ Cục An toàn lao động, chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm. Đảm bảo nội dung khóa học và kiến thức truyền đạt đầy đủ.

✔️ Thời gian và địa điểm mở lớp chúng tôi có thể linh động theo lịch làm việc của doanh nghiệp.

 

GCN ATLD page 0001

Quý doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, học viên cá nhân có nhu cầu đăng ký khóa đào tạo an toàn lao động tại Bình Dương, vui lòng liên hệ:

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN.