Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng. Cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường. Nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường bền vững. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.

 

Hinh do kiem moi truong LD

 

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động là việc rất quan trọng trong quá trình lập hồ sơ quan trắc môi trường lao động. Cũng như xây dựng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

 

Việc xác định vị trí quan trắc môi trường lao động căn cứ vào tiêu chuẩn TCVN 5508:2009

➖ Nhà xưởng hỗn hợp – bố trí nhiều công đoạn sản xuất trong cùng một xưởng thì mỗi công đoạn phải thực hiện quan trắc môi trường lao động.

➖ Nhà xưởng đồng nhất – bố trí 1 công đoạn sản xuất – không có các nguồn phát sinh nhiệt thì số vị trí quan trắc môi trường lao động được xác đinh như sau:

 

Diện tích cơ sở sản xuất (m2) Số điểm đo
Dưới 100m2 4
Từ 100m2 đến 400m2 8
Trên 400m2 Xác định theo khoảng cách giữa các vị trí làm việc không vượt quá 10m.

 

 

Thông số quan trắc môi trường lao động phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất:

 

▪️ Ngành may mặc: Ngoài yếu tố vi khí hậu thì đánh giá Ergonomic, mức nặng nhọc là điển hình

▪️ Với các nhà máy có công đoạn sơn thì đánh giác các hơi dung môi

▪️ Bệnh viện, phòng khám thì đánh giá các yếu tố tiếp xúc, vi sinh, phóng xạ,…

▪️ Đối với các nhà máy thực phẩm, dược: đánh giá vi sinh, phòng sạch

▪️ Đối với ngành chế biến gỗ: đánh giá hơi dung môi, bụi hô hấp, ồn, ergonomic,…

▪️ Nhà máy cơ khí: đánh giá hơi dung môi, bụi hô hấp, ồn, ergonomic,…

▪️ Nhà máy sản xuất hóa chất: đánh giá các yếu ốt nguy hiểm, hơi hóa chất,…

 

Quan trắc môi trường phải thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại cùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ. Tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

 

🔹 Quan trắc môi trường không khí.

 

quan trac moi truong khon gkhi FILEminimizer

Vị trí quan trắc

Việc xác định địa điểm, vị trí quan trắc môi trường không khí xung quanh căn cứ vào mục tiêu chương trình quan trắc.

Trước khi lựa chọn vị trí quan trắc, phải điều tra, khảo sát các nguồn thải ô nhiễm môi trường không khí xung quanh tại khu vực cần quan trắc. Vị trí các điểm quan trắc phải được đánh dấu trên sơ đồ hoặc bản đồ. Các thông số bắt buộc đo tại hiện trường là hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, bức xạ mặt trời. Bên cạnh đó, còn có các thông số khác như: Lưu huỳnh dioxit (SO2), Nito dioxit (NOx), Cacbon monoxit (CO), Ozon (O3), Bụi lơ lửng tổng số (TSP), Bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10  (PM10), Bui có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2.5  (PM2.5), chì bụi (Pb). Ngoài ra, còn có thể quan trắc các thông số độc hại khách theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ TN&MT quy định nồng độ các chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của chương trình quan trắc.

Khi xác định vị trí các điểm quan trắc không khí xung quanh phải chú ý:

Điều kiện địa hình: địa hình nơi quan trắc phải thuận tiện, thông thoáng và đại hiện cho khu vực quan tâm. Tại những nơi có địa hình phức tạp, vị trí quan trắc được xác định chủ yếu theo các điều kiện phát tán cục bộ.

🔹 Quan trắc tiếng ồn.

Phương pháp và khoảng thời gian quan trắc cũng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 7878:2008. Khi thực hiện các phép đo ngoài trời phải giảm phản xạ âm đến tối thiểu. Các phép đo phải thực hiện cách cấu trục phản xạ âm ít nhất 3.5m, không kể mặt sàn. Độ cao tiến hành đo là 1.2 – 1.5m so với mặt sàn. Đối với tiếng ồn giao thông do dòng xe gây ra, ngoài việc đo tiếng ồn, phải xác định cường độ dòng xe bằng phương pháp đếm thủ công hoặc thiết bị tự động.

🔹 Quan trắc môi trường nước biển

Việc xác định vị trí quan trắc phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi vị trí quan trắc và dựa vào các yêu cầu sau:

Điểm quan trắc phải là nơi có điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ các chất ô nhiễm của khu vực cần quan trắc.

Số lượng điểm quan trắc phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và tốc độ tăng trường của quốc gia, khu vực, địa phương nhưng phải đảm bảo đại diện của cả vùng biển hoặc đặc trung cho một vùng sinh thái có giá trị.

Các điểm quan trắc môi trường nước biển, quan trắc trầm tích đáy và sinh vật biển bải bố trí kết hợp cùng nhau.

Đối với nước biển xa bờ, điểm quan trắc là nơi chịu ảnh hưởng từ các hoạt động kinh tế và quốc phòng như:thăm dò khai thác dầu khí, khoáng sản biển, giao thông vận tải biển, đánh bắt thủy sản,… Các điểm quan trắc thường được thiết kế theo các mặt cắt với nhiều điểm đo.

🔹 Quan trắc rung

Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí trí phát sinh rung động.

🔹 Quan trắc môi trường nước mặt lục địa

Việc xác định địa điểm quan trắc môi trường nước mặt lục địa phụ thuộc vào mục tiêu chung của chương trình quan trắc và điều kiện cụ thể của mỗi vị trí quan trắc.

Căn cứ vào yêu cầu của đối tượng cần quan trắc (sông, suối, ao, hồ,…) mà xây dựng lưới điểm quan trắc cho phù hợp. Số lượng các điểm quan trắc phải được cấp có thẩm quyền quyết định hàng năm.

Vị trí quan trắc cần phải chọn ổn định, đại diện được cho môi trường nước ở nơi cần quan trắc. Được xác định tọa độ chính xác và được đánh dấu trên bản đồ.

Thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, hàm lượng Oxi hòa tan, độ dẫn điện, độ đục, tổng chất rắn hòa tan. Và một số thông số khác như độ màu, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, sinh vật phù du, sinh vật đáy,…

quan trac moi truong lao dong FILEminimizer

 

🔹 Quan trắc bùn

Phải lấy mẫu bùn vào ít nhất 03 ngày khác nhau. Thời điểm lấy mẫu của mỗi ngày phải khác nhau (đầu, giữa, cuối của một ca hoặc mẻ hoạt động)

Phải khuấy, trộn đều trước khi lấy mẫu bùn thải. Lấy ít nhất 03 mẫu đại diện ngẫu nhiên ở các vị trí khác nhau.

🔹 Quan trắc môi trường nước ngầm

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, khi thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc là quan trắc môi trường nền hay quan trắc môi trường tác động.

Việc xác định địa điểm và vị trí quan trắc môi trường nước dưới đất dựa vào các quy định:

Các vị trí quan trắc môi trường nước dưới mặt đất sẽ được xác định trên bản đồ phân vùng.

Vị trí quan trắc được đặt tại những nơi có khả năng làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên cũng như nhân tạo đến môi trường nước dưới đất.

Giữa các công trình khai thác nước dưới đất và nguồn gây bẩn phải có một vị trí quan trắc.

Thực hiện với các thông số: các yếu tố khí tượng, thủy căn liên quan, mực nước và nhiệt độ tại các vị trí quan trắc là giếng khoan, giếng đào. Lưu lượng và nhiệt độ tại các vị trí quan trắc là điểm lộ, mạch lộ. Tính chất vật lý của nước (màu, mùi, vị, độ đục). Độ pH, độ dẫn điện, hàm lượng oxy hòa tan,…độ cứng tổng số, tổng chất rắn hòa tan,….

🔹 Quan trắc chất lượng nước mưa

Điểm quan trắc được lựa chọn phải đảm bảo rằng các mẫu nước mưa được lấy có tính đái diện cho khu vực quan trắc và đáp ứng mục tiêu của chương trình quan trắc. Việc xác định địa điểm, vị trí quan trắc dựa vào quy định:

Các quy định tại mục 7 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5997:1995 (tương đương tiêu chuẩn chất lượng ISO 5667-8:1993) về hướng dẫn lấy mẫu nước mưa.

Vị trí các điểm quan trắc có thể được chọn tại các vườn khí tượng của các trạm khí tượng. Với điều kiện trạm khí tượng đó đáp ứng các yêu cầu ở trên.

Các thông số thực hiện như hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bứt xạ mặt trời. Độ pH, độ dẫn điện, các ion canxi, magie, natri, kali, amoni, clorua,…

🔹 Quan trắc môi trường đất

Chương trình quan trắc sau khi thiết kế phải được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản.

Căn cứ và mục tiêu quan trắc, khi thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc là môi trường nền hay quan trắc môi trường tác động.

Để xác định chính xác các địa điểm và vị trí quan trắc, phải tiến hành khảo sát hiện trường trước đó.

Việc xác định địa điểm, vị trí quan trắc môi trường đất phụ thuộc vào mục tiêu chung và điều kiện của mỗi vị trí quan trắc.

Quy mô của vị trí quan trắc môi trường đất phụ thuộc vào mật độ lấy mẫu theo không gian, thời gian và tùy theo từng loại đất. Các vị trí quan trắc thường ở vị trí trung tâm và xung quanh vùng biên.

Vị trí quan trắc môi trường đất được lựa chọn theo nguyên tắc đại diện (địa hình, nhóm đất, loại hình sử dụng đất,…) và phải đảm bảo tính dài hạn của vị trí quan trắc.

Vị trí quan trắc môi trường đất được chọn ở nơi đất chịu tác động chính. Như vùng đất có nguy cơ ô nhiễm tổng hợp (chất thải công nghiệp, thành phố, hạ lưu các dòng chảy trong thành phố). Vùng đất bạc màu có độ phì nhiêu tự nhiên thấp. Vùng đất thâm canh trong nông nghiệp. Vùng đất có nguy cơ mặn hóa, phèn hóa. Vùng đất dốc có nguy cơ thoái hóa do xói mòn, rửa trôi. Sa mạc hóa và lựa chọn một vài địa điểm không chịu tác động có điều kiện tương tự để so sánh và đánh giá.

Trên đây là một số chia sẽ hướng dẫn xác định vị trí quan trắc môi trường lao động. Quý doanh nghiệp, công ty có nhu cầu thực hiện quan trắc môi trường lao động. Vui lòng liên hệ Công ty tư vấn Môi trường CRS Vina.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

➡️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

➡️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

➡️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

➡️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Chuyên mục môi trường, TƯ VẤN AN TOÀN.