Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên

Thời gian qua rất nhiều khách hàng nhắn tin và liên hệ với CRS VINA để hỏi về các lớp đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên. Hiện nay, khu vực Thái Nguyên đang ngày càng phát triển, nhiều công ty, khu công nghiệp hình thành thu hút lượng lớn lao động về đây làm việc. Và để đảm bảo an toàn lao động thì việc tổ chức và tham gia khóa đào tạo an toàn lao động là bắt buộc. Để thuận tiện cho việc đi lại và học tập của quý học viên, CRS VINA thông báo mở các lớp đào tạo huấn huyện an toàn lao động tại Thái Nguyên. Các khóa đào tạo có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên đầu ngành, kỹ năng nghiệp vụ cao. Hotline tư vấn: 0903.980.538

CRS VINA cung cấp dịch vụ đào tạo và huấn luyện an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các học viên cá nhân có nhu cầu, chúng tôi sẽ tổ chức lớp học kết hợp với nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn để đủ số lượng.

Chương trình đào tạo thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ hoặc thiết kế riêng theo đặc trưng ngành nghề sản xuất và lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp, cơ quan tại tỉnh Thái Nguyên.

 

 

Căn cứ pháp luật về đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động

 

📍 Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25/05/2015 của Quốc hội.

📍 Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP về hướng dẫn công tác huấn luyện, đào tạo an toàn vệ sinh lao động.

 

Các nhóm đối tượng của khóa đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên

 

CRS VINA tổ chức các khóa đào tạo an toàn lao động tại Thái Nguyên cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động:

🔹 Nhóm 1: Người làm cán bộ, quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm đối với công tác an toàn vệ sinh lao động.

🔹 Nhóm 2: Người làm công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Gồm: cán bộ chuyên trách vệ sinh an toàn, bán chuyên trách an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Những người trực tiếp giám sát về công tác an toàn lao động tại nơi làm việc.

🔹 Nhóm 3: Những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐ – Quy định các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt cần huấn luyện định kỳ.

🔹 Nhóm 4: Những người lao động không thuộc nhóm 1, 2, 3, 5, bao gồm cả những người học nghề và thử việc cho người sử dụng lao động.

🔹 Nhóm 5: Tất cả những người làm công tác y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp.

🔹 Nhóm 6: Các An toàn vệ sinh viên theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật An toàn Vệ sinh lao động năm 2015.

 

Mục đích của khóa học

 

✍️ Tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

✍️ Giúp người lao động, người quản lý nhận biết được những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn trong mỗi ngành nghề.

✍️ Giảm thiểu đối đa các chi phí về sự cố con người cũng như máy móc.

✍️ Giúp gia tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 

Nội dung đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên

 

Nội dung huấn luyện nhóm 1

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn lao trong sản xuất, kinh doanh.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại. quy trình làm việc an toàn với máy móc thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung đào tạo an toàn lao động nhóm 3

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động.

▪️ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

▪️ Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại. Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống. Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí làm việc, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp,….

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

▪️ Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 

Học phí khóa huấn luyện

 

🔸 Nhóm 1: 600,000 đồng/1 học viên.

🔸 Nhóm 2: 700,000 đồng/1 học viên.

🔸 Nhóm 3: 600,000 đồng/học viên.

🔸 Nhóm 4: 400,000 đồng/1 học viên.

🔸 Nhóm 5: 800,000 đồng/1 học viên.

🔸 Nhóm 6: 1,000,000 đồng/1 học viên.

Học phí đã bao gồm tiền tài liệu, tiền cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

 

Thời gian lớp huấn luyện.

 

Đối với những người tham gia huấn luyện lần đầu, thời gian được quy định như sau:

⏳ Nhóm 1: thời gian huấn luyện lần đầu là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.  

⏳ Nhóm 2: thời gian huấn luyện lần đầu 48 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

⏳ Nhóm 3: thời gian khóa đào tạo là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.

⏳ Nhóm 4: tổng thời gian là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.

⏳ Nhóm 5: thời gian khóa đào tạo là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.

⏳ Nhóm 6: thời gian khóa đào tạo là 4 giờ.

Đối với các khóa huấn luyện an toàn lao động định kỳ thì thời gian bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Ôn lại những nội dung quan trong và cập nhật những nội dung mới.

 

Cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên

 

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động tại Thái Nguyên sẽ được cấp chứng nhận và chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng nhận và chứng chỉ do CRS VINA cấp có giá trị toàn quốc. Trong đó:

Nhóm 1, 2, 6: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.  Giá trị 2 năm.

 

 

 

Nhóm 3: Cấp thẻ an toàn lao động. Thời hạn 02 năm.

 

 

Nhóm 4: Được ghi vào sổ theo dõi huấn luyện an toàn lao động tại cơ sở. Sau 1 năm phải tham gia khóa huấn luyện định kỳ.

Nhóm 5: Cấp giấy chứng nhận có thời hạn 02 năm.

 

Đơn vị nào tại Thái Nguyên tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động?

 

Nhu cầu của người lao động, các cơ quan doanh nghiệp muốn tổ chức đào tạo huấn luyện an toàn lao động tại Thái Nguyên ngày càng nhiều. Để thuận tiện cho việc tham gia các khóa học, CRS VINA thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động tại Thái Nguyên cho các nhóm nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

✔️ Chúng tôi là đơn vị được công bố đủ điều kiện tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Thái Nguyên và các tỉnh thành trên toàn quốc.

✔️ Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giảng viên chuyên môn cao.

✔️ Trang thiết bị giảng dạy đầy đủ, hiện đại.

 

GCN ATLD page 0001

Quý cơ quan, học viên tại tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu đăng ký học chứng chỉ an toàn lao động, vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 68 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN.