Tư vấn và đào tạo WRAP

Tư vấn WRAP – Các yêu cầu trách nhiệm xã hội đối với tổ chức sản xuất, gia công hàng may mặc gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tư vấn và đào tạo WRAP, đạt chứng nhận WRAP mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp về kinh doanh, mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh. Giấy chứng nhận WRAP như Giấy thông hành quốc tế để xuất khẩu các sản phẩm vào các nước phương Tây. Cùng CRS VINA tìm hiểu về tư vấn và đào tạo WRAP.

 

 

WRAP là gì?

 

WRAP là viết tắt của từ Worldwide Responsible Accedited Production – là tên của Tổ chức Công nhận trách nhiệm xã hội trong sản xuất toàn cầu. WRAP được hình thành từ mong muốn thành lập một cơ quan độc lập và khách quan để giúp các nhà máy may mặc và giày dép trên thế giới xác nhận rằng họ đang hoạt động phù hợp với pháp luật địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận về các thực hành đạo đức tại nơi làm việc.

 

 

Lợi ích của WRAP

 

✔️ Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.

✔️ Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, nhằm đảm bảo người lao động được quyền lợi khi được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết và sức khoẻ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc với các yêu cầu.

✔️ Đáp ứng với yêu của pháp luật đối với những yêu cầu bắt buộc của Luật định.

✔️ Nâng cao hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu

✔️ Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp.

✔️ Loại bỏ rào cản xuất khẩu sang các khu vực châu Âu, châu Mỹ,…

 

12 nguyên tắc của WRAP

 

Nguyên tắc WRAP dựa trên việc chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế chung, các quy định nơi làm việc, luật lệ của quốc gia sở tại về môi trường làm việc, bao gồm các tinh thần hay ngôn ngữ của các công ước liên quan của Tổ chức Lao động quốc tế.

1️⃣ Tuân thủ pháp  luật và các quy định nơi làm việc

Các cơ sở, nhà máy phải tuân thủ luật pháp và những quy định trong ngành công nghiệp của họ theo quy định của Luật pháp địa phương và Luật pháp quốc gia nơi hoạt động kinh doanh, sản xuất cùng với các quy định quốc tế.

Quy định bao gồm toàn bộ Luật về lao động, cũng như Luật về hoạt động kinh doanh nói chung. Bao gồm những quy định và tiêu chuẩn đạo đức chống tham nhũng, minh bạch, luật bảo vệ môi trường.

2️⃣ Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức

Nhà máy, cơ sở sẽ duy trì việc làm trên cơ sở tự nguyện. Nhà máy không sử dụng bất kỳ lao động bị ép buộc, từ tội, gán nợ hay nạn nhân của việc buôn bán lao động. Bao gồm cả việc đảm bảo công nhân được tuyển dụng theo hợp đồng lao động tuân thủ với tất cả quy định pháp luật và không áp đặt bất kỳ hình thức ép buộc nào (bao gồm việc phạt tiền hay giữ giấy tờ cư trú khi công nhân thôi việc hay ngăn cấm việc tự nguyên chấm dứt làm việc của người lao động).

3️⃣ Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em

Nhà máy, cơ sở sẽ đảm bảo không thuê bất kỳ hình thức lao động trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn, cám hình thức công nhận của quốc tế về lao động trẻ em.

4️⃣ Nghiêm cấm ngược đãi và quấy rối, lạm dụng lao động

Chủ doanh nghiệp phải cung cấp một môi trường không có sự quấy rối hoặc lạm dụng bởi giám sát viên hoặc đồng nghiệp. Không có hình phạt về thể xác dưới mọi hình thức.

5️⃣ Lương và phúc lợi

Các doanh nghiệp sẽ trả ít nhất tổng số tiền lương tối thiểu theo Luật địa phương. Bao gồm tất cả tiền lương, phụ cấp và trợ cấp bắt buộc.

6️⃣ Giờ làm việc

Số giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá giới hạn của Luật pháp quốc gia. Cơ sở, doanh nghiệp sẽ cung cấp ít nhất một ngày nghỉ trong thời gian 7 ngày làm việc, trừ khi được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh bắt buộc.

7️⃣ Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử

Các cơ sở, nhà máy sẽ sử dụng, trả lương, thăng chức, và chấm dứt hợp đồng, công việc cho công nhân dựa trên cơ sở khả năng thực hiện công việc, thay vì dưa trên các đặc điểm hoặc niềm tin cá nhân.

8️⃣ Sức khoẻ và An toàn lao động

Các cơ sở sẽ cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh để công nhân thực hiện sản xuất. Trường hợp cung cấp nhà ở cho người lao động, phải cung cung nhà ở an toàn.

9️⃣ Tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể

Các cơ sở, doanh nghiệp sẽ công nhận và tôn trọng quyền của nhân viên để thực hiện các quyền hợp pháp của họ về tự do Hiệp hội và thương lượng tập thể.

🔟 Môi trường

Các cơ sở sẽ tuân thủ các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho các hoạt động của họ. Và sẽ tuân thủ các thực hành có ý thức về môi trường ở tất cả các địa điểm nơi doanh nghiệp hoạt động.

1️⃣1️⃣ Tuân thủ Luật Hải quan

Các doanh nghiệp, cơ sở phải tuân thủ theo Luật Hải quan hiện hành. Và đặc biệt thiết lập, duy trì các chương trình tuân thủ Luật Hải Quan liên quan đến việc trung chuyển bất hợp pháp thành phẩm.

1️⃣2️⃣ An ninh

Các cơ sở sẽ duy trì các quy định an ninh của cơ sở để bảo vệ chống lại việc đưa hàng hoá không nằm trong danh sách vào các lô hàng xuất khẩu. (Ví dụ: thuốc nổ sinh học, ma tuý, hàng lậu,..)

 

Quy trình tư vấn WRAP

 

▪️ Khảo sát và báo cáo

▪️ Lập kế hoạch chi tiết.

▪️ Đào tạo diễn giải WRAP

▪️ Thiết lập tài liệu

▪️ Khắc phục hiện trường.

▪️ Đào tạo vận hành hệ thống.

▪️ Triển khai hệ thống.

▪️ Đánh giá tuân thủ WRAP

▪️ Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đánh giá.

▪️ Đánh giá chứng nhận.

▪️ Khắc phục sau đánh giá.

 

 

Quy trình chứng nhận WRAP

 

🔹 Đăng ký chứng nhận WRAP

🔹 Tự đánh giá trước khi đánh giá chính thức WRAP

Cơ sở hoàn thành việc tự đánh giá trước kỳ đánh giá cơ sở của họ để cho thấy rằng họ đã áp dụng các thực hành tuân thủ xã hội trong tối thiểu 90 ngày đối với cơ sở mới, các cơ sở muốn chứng nhận lại dự kiến sẽ phải tuân thủ trong suốt thời gian chứng nhận trước đó.

🔹 Tư vấn các tổ chức đánh giá WRAP

Sau khi gửi bản tự đánh giá trước khi đánh giá chính thức, cơ sở chọn tổ chức giám sát được WRAP công nhận để đánh giá cơ sở theo 12 nguyên tắc của WRAP. Việc đánh giá phải được thông qua thành công trong vòng 6 tháng kể từ khi trả phí đăng ký, tránh phải đăng ký lại.

🔹 Đánh giá WRAP

WRAP sẽ xem xét báo cáo đánh giá của người giám sát và quyết định việc có xác nhận cơ sở hay không. Nếu WRAP quyết định không cấp chứng nhận, cơ sở sẽ được thông báo về các sửa chữa cần được thực hiện và công ty giám sát sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung. Nếu cơ sở không thực hiện thoả đáng các khuyến nghị trong thời hạn 06 tháng ban đầu, thì phải thanh toán phí đăng ký lại.

 

Tư vấn chứng nhận WRAP

 

Có 3 cấp chứng nhận WRAP. Chứng chỉ được cấp cho một cơ sở được xác định bới WRAP và tuỳ thuộc vào mức độ đánh giá cho thấy cam kết của quản lý và tuân thủ đầy đủ đối với các nguyên tắc của WRAP.

 

Giấy chứng nhận WRAP

 

 

💎 Chứng nhận Bạch Kim – Platinum

Chứng nhận Bạch Kim – Platinum có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp. Chứng nhận Bạch Kim được trao cho các cơ sở đã thực hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 nguyên tắc của WRAP cho 3 lần đánh giá chứng nhận liên tiếp. Các cơ sở đạt chứng nhận Bạch kim phải vượt qua mọi cuộc đánh giá mà không cần phải có hành động khắc phục hoặc khuyến nghị cải tiến và duy trì chứng nhận liên tục mà không có khoảng cách giữa các giai đoạn chứng nhận.

📀 Chứng nhận Vàng – Gold

Chứng nhận Vàng – Gold có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp. Chứng nhận Vàng được cấp cho các cơ sở, nhà máy thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 nguyên tắc của WRAP.

💿 Chứng nhận Bạc – Silver

Chứng nhận Bạc có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp. Một cơ sở, doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp chứng chỉ Bạc nếu đánh giá chứng nhận cho thấy rằng cơ sở đã tuân thủ đáng kể với 12 nguyên tắc của WRAP. Nhưng có những điều không tuân thủ nhỏ trong chính chính, thủ tục hoặc đào tạo phải được giải quyết.

Các cơ sở không có bất kỳ sự tuân thủ “cờ đỏ” nào (bao gồm lao động trẻ em, các vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, an toàn hoặc các vấn đề môi trường, lao động tù nhân – cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện, hoặc quấy rối, lạm dụng nhân viên) và phải chứng minh rằng nhân viên được trả ít nhất mức lương tối thiểu hợp pháp và bất kỳ khoản chi trả làm thêm giờ cần thiết.

 

Chính sách hủy chứng nhận của WRAP

 

Các cơ sở, doanh nghiệp được chứng nhận WRAP phải tuân thủ đầy đủ 12 Nguyên tắc của WRAP trong thời gian chứng nhận hoặc họ có thể phải bị hủy chứng nhận. Một cơ sở có thể bị hủy chứng nhận trong các trường hợp sau đây:

▪️ Vi phạm liên quan đến các vấn đề trong chính sách không khoan nhượng (xem bên dưới)

▪️ Không cho phép đánh giá viên thực hiện đánh giá sau chứng nhận (Post-Certification Audit-PCA)

▪️ Từ chối thực hiện quy trình khắc phục để sửa các lỗi không tuân thủ được tìm thấy trong PCA

▪️ Không sửa các lỗi không tuân thủ được tìm thấy trong PCA một cách kịp thời.

 

Chính sách không khoan nhượng của WRAP

 

Nếu bất cứ lúc nào, WRAP biết rằng bất kỳ nhà máy, cơ sở nào trong chương trình WRAP tham gia hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Không khoan nhượng nào dưới đây, nhà máy sẽ tự động bị hủy chứng nhận (nếu có) và bị cấm tham gia chương trình WRAP trong mọi khả năng mà không có tùy chọn để trở lại cũng như không được chứng nhận trong tương lai.

🔸 Vi phạm nhân quyền có chủ ý và đang diễn ra, bao gồm:

▪️ Lao động trẻ em, bao gồm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (nô lệ, lao động cưỡng bức, buôn bán, nông nô, tù nợ, mại dâm, khiêu dâm, làm việc liên quan đến trẻ em trong hoạt động bất hợp pháp hoặc làm việc có khả năng gây hại cho trẻ em về thể chất hoặc đạo đức).

▪️ Lao động cưỡng bức (lao động theo ràng buộc, không cho phép người lao động tự ý rời đi (nghỉ việc), bắt buộc phải làm thêm giờ).

▪️ Đối xử vô nhân đạo (sử dụng các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc trừng phạt thân thể, ép buộc về tinh thần hoặc thể xác).

🔸 Hành động phi đạo đức khuyến khích (các) đánh giá viên thỏa hiệp tính toàn vẹn, độc lập của họ.

🔸 Đe dọa gây tổn hại về thể chất đối với nhóm đánh giá.

🔸 Trình bày sai chứng chỉ hoặc báo cáo đánh giá (tức là chứng chỉ hoặc báo cáo giả mạo bị thay đổi hoặc giả mạo).

🔸 Trình bày sai các quy trình sản xuất (nghĩa là ẩn/giấu các đánh giá viên về toàn bộ hoặc một phần các khu vực sản xuất hoặc các quá trình).

 

Tổ chức tư vấn và chứng nhận WRAP

 

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu tư vấn và đào tạo WRAP, có thể liên hệ CRS VINA. CRS VINA cung cấp dịch vụ đối với WRAP:

 

👉 Tư vấn

Tư vấn thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo WRAP.

👉 Đào tạo WRAP

Nhận thức và diễn giải các yêu cầu của WRAP.

Kỹ năng đánh giá nội bộ theo WRAP.

 

Mọi thắc mắc và cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

 

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

Website: https://moitruongcrsvina.com/

Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN.