Tìm hiểu sự thay đổi ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành chính thức và bắt đầu áp dụng từ ngày 15/09/2015 (phiên bản thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008), với thời gian chuyển đổi là 03 năm, đến 14/9/2018 các chứng nhận iso 9001:2008 sẽ không còn hiệu lực áp dụng nữa.

Với triết lý tư duy thay đổi đột phá mới là “tư duy dựa trên đánh giá rủi ro ”, giúp tổ chức/doanh nghiệp đánh giá các bước tiến nhằm phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tối hưu hóa lợi nhuận, nâng cao hệ thống quản lý và phát huy nguồn lực hiện có để tạo lợi thế cạnh tranh.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu sự thay đổi iso 9001:2015 so với ISO 9001:2008 là gì?

Sự thay đổi trong Cấu trúc của tiêu chuẩn iso 9001:2015 so với iso 9001:2008

Sự khác nhau về cấu trục iso 9001

 

 

 

Rate this post

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN.