Huấn luyện toàn hoá chất nhóm 1,2,3 theo NĐ 113/2017

Hóa chất đã trở thành một thành phần quan trọng trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng cũng đồng thời mang theo những rủi ro về bệnh tật và tai nạn cho người sử dụng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nhận thức về tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức an toàn hóa chất cho người lao động và những người quản lý trực tiếp các chất này. Huấn luyện an toàn hoá chất nhóm 1, 2, 3 theo NĐ 113/2017 là điều cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc với hóa chất.

Căn cứ pháp lý

Huấn luyện an toàn hoá chất được quy định tại:

✅ Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

✅ Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Tại sao phải huấn luyện an toàn hoá chất?

Huấn luyện an toàn hóa chất là một yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực quản lý và sử dụng hóa chất. Để:

Chấp hành theo quy định của pháp luật: Huấn luyện an toàn hóa chất là một yêu cầu quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2017. Việc không tuân thủ quy định này có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và chịu án phạt tương ứng.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn: Tham gia khóa huấn luyện an toàn hóa chất giúp nhân viên làm việc trong môi trường an toàn. Họ sẽ nắm vững các phương pháp làm việc an toàn với hóa chất, biết cách phòng chống nguy hiểm và có khả năng nhận diện các tình huống nguy hiểm, từ đó có thể đưa ra cảnh báo kịp thời.

Giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất giúp giảm thiểu tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí do tai nạn lao động mà còn mang lại sự an tâm cho người lao động trong quá trình làm việc.

Nâng cao uy tín và tầm nhìn của doanh nghiệp: Việc thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất giúp doanh nghiệp xây dựng lòng tin với khách hàng và người lao động. Điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất.

Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn hoá chất được chia thành 3 nhóm:

🔸 Nhóm 1, bao gồm:

◾ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

◾ Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

🔸 Nhóm 2, bao gồm:

◾ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.

◾ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

🔸 Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Nội dung Huấn luyện toàn hoá chất nhóm 1, 2, 3 theo NĐ 113/2017

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện. Các tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

🔸 Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

◾ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

🔸 Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

◾ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

◾ Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Phân loại, ghi nhãn hóa chất.

◾ Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. Giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

🔸 Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3

◾ Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

◾ Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.

◾ Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất.

◾ Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất. Quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Trách nhiệm thực hiện huấn luyện an toàn hoá chất

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất tại Chương này không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Có phải huấn luyện an toàn hóa chất nđ 44 và nđ 113 không?

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Huấn luyện an toàn hóa chất nđ 113/2017 tại Nam Định

Huấn luyện an toàn hóa chất NĐ 113/2017 tại Hải Phòng

Thời gian Huấn luyện toàn hoá chất nhóm 1, 2, 3 theo NĐ 113/2017

◾ Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.

◾ Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra sát hạch.

◾ Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

✔️ Nội dung huấn luyện.

✔️ Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện.

✔️ Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh.
✔️ Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.

✔️ Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

Đơn vị huấn luyện an toàn hoá chất

CRS VINA là một đơn vị huấn luyện chuyên về an toàn hoá chất. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo chất lượng cao nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của nhân viên trong việc làm việc với hoá chất. Các khóa học bao gồm các nội dung chính như hiểu về tính chất của hoá chất, biểu hiện nguy hiểm, quy trình và quy định an toàn, cách sử dụng và bảo quản hoá chất một cách an toàn.

Đội ngũ giảng viên của CRS VINA là những chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn về an toàn hoá chất. Họ sẽ đảm bảo rằng các học viên hiểu rõ về quy định pháp luật và các biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo sự an toàn trong việc làm việc với hoá chất.

Ngoài ra, CRS VINA cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá nguy hiểm hoá chất, giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các biện pháp an toàn hiệu quả trong quá trình sản xuất và sử dụng hoá chất.

Với cam kết đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, CRS VINA là một đơn vị đáng tin cậy để lựa chọn khi có nhu cầu huấn luyện và tư vấn về an toàn hoá chất.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

Website: https://moitruongcrsvina.com/

Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

Email: lananhcrsvina@gmail.com

📌 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

📌 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

📌 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

📌 Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

📌 Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN.