Đo kiểm môi trường lao động tại Hà Nội

Trung tâm quan trắc môi trường lao động Crs Vina là đơn vị đo kiểm môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động) đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định nghị định 44/2016/NĐ-CP, thực hiện đo kiểm môi trường lao động trên toàn quốc và đo kiểm môi trường lao động tại Hà Nội. 

Đo kiểm môi trường lao động tại Hà Nội là hoạt động tiến hành đo đạc, phân tích, đo lường các yếu tố có hại tại môi trường làm việc để đánh giá các yếu tố có nguy cơ ảnh hướng tới sức khỏe để đưa ra biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị cần thực hiện đo kiểm môi trường lao động tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc: Thái Bình; Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Gianh, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Điều kiện lao động là tổng thể ở đó tập hợp các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, xã hội, được biểu hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, quá trình công nghệ, môi trường lao động và sự sấp xếp, bố trí tác động qua lại trong môi trường quan hệ giữa con người, yếu tố vật chất trong quá trình làm việc.

Đánh giá, phân tích điều kiện lao động phải tiến hành đánh giá phân tích đồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại của tất cả các yếu tố trong môi trường lao động.

Môi trường lao động là khu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động gồm các điều kiện lao động được tiến hành thực hiện việc sản xuất, kinh doanh của người lao động. Với doanh nghiệp tại ra điền kiện lao động và môi trường làm việc tốt đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, sức khỏe người lao động sẽ gắn liền với chất lượng sản xuất.

Việc đo kiểm môi trường lao động là quy định bắc buộc với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở cơ sử dụng lao động không kể quy mô, ngành nghề có phát sinh các yếu tố có hại có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tối thiểu phải thực hiện quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) mỗi năm một lần theo Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 39/2017/NĐ-CP và thông tư 19/2016/TT-BYT.

Đo kiểm môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động)

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.