Đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi

An toàn vệ sinh lao động là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp, cá nhân người lao động trên toàn quốc quan tâm. Vấn đề này đã được pháp luật hiện hành quy định để nhằm hạn chế rủi ro tai nạn lao động cho người lao động, giảm thiểu tối đa các tai nạn về người và tài sản, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.Hiện nay, việc tổ chức huấn luyện đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi cho các doanh nghiệp là một quy trình hết sức quan trọng và cần thiết trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp, trung tâm CRS VINA thường xuyên khai giảng các lớp đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi cho cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo an toàn, chúng tôi tự hào khi được hợp tác cùng quý doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm và an toàn cho người lao động, các khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động tại Quảng Ngãi đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chi phí hợp lý và thuận tiện cho từng doanh nghiệp.

Hotline tư vấn và đăng ký khóa huấn luyện: 0903.980.538

 

 

Đối tượng đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi

 

Nhóm 1: Người quản lí phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kĩ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động

Người đang giám sát trực tiếp về an toàn lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1 ,2, 3, và 5 bao gồm cả người học nghề và thử việc.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6:  An toàn vệ sinh viên.

 

 

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NGÃI

 

Huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, cụ thể theo từng nhóm đối tượng như sau:

 

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1: (thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Công tác tổ chức bộ máy quản lí và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

▪️ Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 2: (thời gian 48h tương đương với 6 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Công tác tổ chức bộ máy quản lí và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

▪️ Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hóa an toàn lao động trong kinh doanh sản xuất.

▪️ Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

▪️ Xây dựng hệ thông quản lí an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra và điều tra tai nạn lao động.

▪️ Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.

▪️ Quản lí máy móc, thiết bị vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

▪️ Thống kế báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

▪️ Tổng hợp các kiến thức về máy móc, thiết bị, vật tư, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, gây hại.

▪️ Quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 3: (thời gian là 24h tương đương 3 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

▪️ Tổng hợp kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

▪️ Các chế độ, chính sách về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động.

▪️ Những kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại khu vực làm việc và biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

▪️ Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

▪️ Một số nội quy an toàn vệ sinh lao động, biển báo, bảng hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân

▪️ Nghiệp vụ và các kĩ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng ngừa bệnh nghê nghiệp

▪️ Nội dung huấn luyện chuyên ngành

▪️ Hệ thống những kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, gây hại. Biện pháp phân tích, đánh giá, quản lí rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 4: (thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

▪️ Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

▪️ Chính sách và các chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc. Biện pháp cải thiện điều kiện lao động

▪️ Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

▪️ Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh

▪️ Các nội quy về an toàn vệ sinh lao động, biển báo, biến hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân

▪️ Nghiệp vụ và kĩ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng ngừa các căn bện nghề nghiệp

▪️ Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc bao gồm quy trình làm việc cũng như yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 5. (thời gian là 56h tương đương 7 ngày)

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Tổ chức quản lí bộ máy và thực hiện quy định về an toàn lao động tại cơ sở

▪️ Phân định quyền hạn và trách nhiệm về công tác an toàn lao động

▪️ Hệ thống kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm gây hại. Phương pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất

▪️ Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 6: (thời gian là 4 giờ ngoài thời gian đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động)

▪️ Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4

▪️ Kĩ năng và phương pháp hoạt động của an toàn về sinh viên

 

 

 

Học phí đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi.

 

Phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng tham gia khóa đào tạo có mức học phí khác nhau. Quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo an toàn lao động tại Quảng Ngãi, vui lòng gọi 0903.980.538 để được báo giá chi tiết.

 

Chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động tại Quảng Ngãi

 

Sau khi hoàn thành khó huấn luyện, mỗi học viên đều được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động có giá trị toàn quốc trong thời hạn quy định.

Nhóm 1: Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ có giá trị 02 năm.

Nhóm 2: Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ có giá trị 02 năm.

Nhóm 3: Học viên được cấp Thẻ an toàn, có thời hạn 02 năm và có giá trị toàn quốc.

Nhóm 4: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ được ghi vào Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

Nhóm 5: Cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động có thời hạn 05 năm.

Nhóm 6: Cấp giấy Chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ có giá trị 02 năm.

 

 

 

 

Thời hạn của giấy chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kì

 

Nhóm 1. Thời hạn 2 năm, định kì  ít nhất 2 năm 1 lần.

Nhóm 2. Thời hạn 2 năm, định kì 2 năm 1 lần.

Nhóm 3. Thời hạn 2 năm, định kì 2 năm 1 lần.

Nhóm 4. Huấn luyện định kì ít mỗi năm một lần.

Nhóm 5. Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm; chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn 5 năm; huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

Nhóm 6. Giấy chứng nhật thời hạn 2 năm, huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

 

Trung tâm huấn luyện đào tạo an toàn vệ sinh lao động tại Quảng Ngãi

 

Trung tâm CRS VINA là đơn vị được Cục An toàn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp và người lao động trên toàn quốc. Tại Quảng Ngãi, chúng tôi khai giảng hàng tháng các lớp đào tạo an toàn cho các doanh nghiệp và học viên cá nhân.

Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy.

Thời gian và địa điểm huấn luyện có thể linh động theo tình hình sản xuất của quý khách hàng.

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 0984.886.985

🌐 Website: https://moitruongcrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

📩 Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO AN TOÀN.