Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là bộ tài liệu huấn luyện cho các nhóm theo nghị định 44/2016/NĐ-CP.  Gồm các phần: 

PHẦN 1: KIẾN THỨC AN TOÀN LAO ĐỘNG

4/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.