Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hưng Yên

Sự cần thiết lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ở đâu? Đối tượng phải lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Hồ sơ cần chuẩn bị lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Trung tâm ứng phó sự cố Crs Vina đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn môi trường và Lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất trên toàn quốc.

Nhằm không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Môi Trường Crs Vina luôn chú trọng tới việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng, với các dịch vụ cung cấp về:

Tư vấn thù tục hồ sơ môi trường;

– Quan trắc môi trường lao động

– Quan trắc môi trường định kỳ (Báo cáo giám sát môi trường định kỳ)

– Kiểm định an toàn thiết bị

– Hiệu chuẩn thiết bị

Với việc đặt văn phòng chi nhánh tại Bắc Ninh, Crs Vina mong muốn cung cấp được dịch vụ tối ưu hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía bắc: Thái Nguyên; Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên…Là đơn vị chuyên về Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hưng Yên và các tỉnh thành phía Bắc, Crs Vina tin tưởng là đối tác uy tín mang đến dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp. Qúy Khách hàng cần tìm đơn vị Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hưng Yên với thời gian thực hiện nhanh chóng và chi phí thấp nhất, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. HOTLINE: 0903 980 538 hoặc Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn bản pháp luật quy định lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

– Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 40/2003/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy số 22/2001/QH10;

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họ thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 nam 2014;

– Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định danh muc hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

– Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định  danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

– Thông tư 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004 về hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành  ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 32/2017/TT-BCT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

– Nghị định 163/2013/NĐ-CP Quy định mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa chất.

Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-163-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hoa-chat-phan-bon-va-vat-lieu-no-cong-nghiep-213486.aspx

Đơn vị ban hành quyết định Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất ngoài phụ lục IV hóa chất phải lập Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất thì phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (gọi tắt là Biện pháp) trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động và ra quyết định ban hành Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất.

Đối với các dự án đã được đưa vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành mà chưa có Biện pháp, chủ cơ sở phải xây dựng bổ sung Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy từ ngày 25/11/2017 khi Nghị định 113 có hiệu lực thì Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất sẽ do doanh nghiệp ban hành quyết định, đồng thời nộp lên cơ quan nhà nước tại địa phương (Sở công thường) để xác nhận.

Đối tượng phải lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017 (Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017 với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động) phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

– Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Sự cần thiết lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Trong hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất như cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất dẫn đến phát tán ra môi trường… Các sự cố này có thể  gây ảnh hưởng tới người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất, môi trường và cộng đồng xung quanh. 

– Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các loại hóa chất mà công ty đang sử dụng, lưu trữ để có phương án kiểm soát và xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố hóa chất.

– Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và là hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường – Phòng chống cháy nổ của Công ty. Mục đích của việc xây dựng Biện pháp là đưa ra cách phòng ngừa, các phương án, tình huống giả định phù hợp với các sự cố hóa chất một cách tối ưu nhằm giảm thiểu tối đa tác hại về người và tài sản, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hồ sơ chuẩn bị để lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 

Hồ sơ chuẩn bị lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Crs Vina đơn vị lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất Hưng Yên

Là tổ chức chuyên về dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn lao động…Crs Vina tin tưởng là đối tác hướng dẫn tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hưng Yên cho các doanh nghiệp.

– Thời gian thực hiện nhanh chóng

– Đội ngũ chuyên viên nắm vững chuyên môn về hóa chất, tư vấn thực hiện đúng theo quy định

– Chi phí thực hiện cạnh tranh nhất tại Bắc Ninh.

– Văn phòng trải dài Bắc – Nam hỗ trợ chi phí thực hiện cho đơn vị.

– Hỗ trợ các mẫu báo cáo mới nhất cho các dịch vụ sau.

Qúy Khách hàng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh cần tìm đơn vị tư vấn biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất hãy liên hệ ngay cho Chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn các thủ tục pháp lý cũng như công tác xây dựng an toàn hóa chất.

 

PHÒNG AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CRS VINA ETECH

Add: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Miền bắc: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0903 980 538 & 0984 886 985

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Website: http://moitruongcrsvina.com/

 

 

Rate this post

Posted by & filed under Tin tức.