Chứng nhận hợp quy sơn QCVN 16:2017/BXD

Chứng nhận hợp quy sơn thuộc Mục 2.5 trong quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 16:2014/BXD, gồm các loại sơn sau:

– Sơn tường dạng nhũ tương (Sơn ngoại thất và sơn nội thất)

– Sơn epoxy

– Sơn alkyd

Việc chứng nhận hợp quy sơn với Các loại sơn theo quy chuẩn mà doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hay nhập khẩu phải được chứng nhận trước khi lưu thông trên thị trường.

Ngày 29/9/2017 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD được áp dụng từ 1/1/2018 thay thế QCVN 16:2014/BXD, theo đó các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong QCVN 16:2017/BXD sẽ phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường.

Vậy có sự thay đổi như thế nào với việc Chứng nhận hợp quy sơn? Quy trình chứng nhận hợp quy sơn như thế nào? Thời gian chứng nhận hợp quy sơn là bao lâu? Các yêu cầu với chứng nhận hợp quy Sơn là gì?

Là đơn vị tư vấn chứng nhận hợp quy sơn cho các đơn vị nhập khẩu, sản xuất trên toàn quốc, hỗ trợ cho doanh nghiệp những thông tin tốt nhất về việc chứng nhận hợp quy sơnchứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001, CRS VINA xin chia sẻ những thông tin ở nội dung dưới đây. Các bạn đang cần tư vấn chứng nhận hợp quy sơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận phụ trách: 0903 980 538 để được tư vấn miễn phí.

Chứng nhận hợp quy sơn qcvn 16:2017/bxd

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

Quy định chứng nhận hợp quy sơn QCVN 16;2017/BXD

Mục VI Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD : Vật liệu xây dựng khác

Sản phẩm sơn phải được chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường:

– Sơn tường dạng nhũ tương (Sơn ngoại thất và sơn nội thất)

Theo đó Chứng nhận hợp quy sơn chỉ với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương.

Vậy với các loại sơn đã được chứng nhận hợp quy trước ngày 1/1/2018 thì sẽ được chuyển tiếp như thế nào?

Mục 1 Điều 8 Thông tư 10/2017/TT-BXD có nêu:

Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

—> Với các đơn vị đã được chứng nhận hợp quy sơn theo QCVN 16:2014/BXD thì vẫn được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận và dấu đến khi hiệu lực giấy chứng nhận hết, các sản phẩm Sơn Alkyd và Epoxy thì doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì theo QCVN 16:2014/BXD hoặc ngừng duy trì.

Các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương đơn vị đăng ký chứng nhận từ 1/1/2018 thì sẽ dược chứng nhận theo QCVN 16:2017/BXD.

Quy trình chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sơn qcvn 16:2017/bxd Công bố hợp quy sơn

Đăng ký chứng nhận hợp quy sơn QCVN 16:2017/BXD

– Liên hệ bộ phận chuyên trách để được tư vấn, hướng dẫn

– Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký cho sản phẩm để được tiến hành chứng nhận

– Sau khi đánh giá sản phẩm sơn đăng ký, lấy mẫu thử nghiệm có kết quả

– Bộ phận chuyên môn đánh giá kết quả và hồ sơ để tiến hành cấp chứng nhận hợp quy sơn đăng ký.

  

Hãy liên hệ để được hướng dẫn thực hiện ngay! HOTLINE: 0903 980 538

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN.