Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam

Nhằm không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Môi Trường Crs Vina luôn chú trọng tới việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng, với các dịch vụ cung cấp về:

Tư vấn thù tục hồ sơ môi trường;

Quan trắc môi trường lao động

– Quan trắc môi trường định kỳ (Báo cáo giám sát môi trường định kỳ)

– Kiểm định an toàn thiết bị

– Hiệu chuẩn thiết bị

 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam

Xem thêm: Kế hoạch nhận diện tủi ro an toàn lao động

Với văn phòng tại Bắc Ninh, Công ty tư vấn môi trường tại Bắc Ninh, Crs Vina mong muốn cung cấp được dịch vụ tối ưu hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía bắc: Thái Nguyên; Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên…Là đơn vị chuyên về Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam và các tỉnh phía Bắc, Crs Vina tin tưởng là đối tác uy tín mang đến dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp. Qúy Khách hàng cần tìm đơn vị Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam với thời gian thực hiện nhanh chóng và chi phí thấp nhất, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. HOTLINE: 0903 980 538!

Sự cần thiết lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ở đâu? Đối tượng phải lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Hồ sơ cần chuẩn bị lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất? Trung tâm ứng phó sự cố Crs Vina xin chia sẻ qua nội dung dưới đây.

Văn bản pháp luật quy định lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

– Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 40/2003/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy số 22/2001/QH10;

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họ thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 nam 2014;

– Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định danh muc hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

– Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định  danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

– Thông tư 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004 về hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành  ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 20/2013/TT-BCT ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-163-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hoa-chat-phan-bon-va-vat-lieu-no-cong-nghiep-213486.aspx

Đối tượng phải lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017 (Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017 với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động) —> vậy Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tp hồ chí minh không thuộc đối tượng phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

– Chủ đầu tư xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với hóa chất mình sử dụng và ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Qui trình lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Trong hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất như cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất dẫn đến phát tán ra môi trường…Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là biện pháp chủ động giúp tránh rủi ro về sự cố hóa chất gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe người lao động và dân cư xung quang, cũng là đáp ứng tốt qui định pháp luật.

Qui trình lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan 

Bước 2: Tiến hành đánh giá về hóa chất tại cơ sở, tổng hợp dữ liệu

Bước 3: Xây dựng biện pháp với các hóa chất thực tế tại cơ sở

Bước 4: Đánh giá tính khả thi của biện pháp xây dựng

Bước 5: Ban hành và áp dụng biện pháp, qui định đã được xây dựng 

Bước 6: Nộp lên cơ quan chủ quản liên quan (Sở công thương) địa bàn hoạt động

Bước 7: Lưu giữ hồ sơ tại cơ sở và trình ra khi có yêu cầu

Hồ sơ chuẩn bị để lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ chuẩn bị lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Crs Vina lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam

Với văn phòng đặt tại Bắc Ninh, Crs Vina mong muốn mang tới dịch vụ tư vấn môi trường cũng như quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn lao động…đặc biệt là về hướng dẫn tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Hà Nam cho các doanh nghiệp.

– Thời gian thực hiện nhanh chóng

– Đội ngũ chuyên viên nắm vững chuyên môn về hóa chất, tư vấn thực hiện đúng theo quy định

– Chi phí thực hiện cạnh tranh nhất tại Bắc Ninh.

– Văn phòng trải dài Bắc – Nam hỗ trợ chi phí thực hiện cho đơn vị.

– Hỗ trợ các mẫu báo cáo mới nhất cho các dịch vụ sau.

Qúy Khách hàng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh tại Hà Nam cần tìm đơn vị tư vấn biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất hãy liên hệ ngay cho Chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn các thủ tục pháp lý cũng như công tác xây dựng an toàn hóa chất.

 

PHÒNG QUAN TRẮC VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Hotline: 0903 980 538 & 0984 886 985

Email: moitruongcrsvina@gmail.com

Website: http://moitruongcrsvina.com/

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.