Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại là công tác bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại.

 

 

 

Rate this post

Posted by & filed under Tin tức.