Hướng dẫn xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Quy định về thực hiện Quan trắc môi trường lao động được quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 thì Các doanh nghiệp không kể loại hình, ngành nghề có sử dụng người lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) để đánh giá các yếu tố có hại ít nhất một năm một lần. Vậy có thể trả lời cho câu hỏi của rất nhiều bạn là quy định tần suất Quan trắc môi trường lao động là như thế nào? Tuấn suất thực hiện quan trắc môi trường lao động là 1 lần/ năm.

Và một vấn đề mà Chúng tôi thường được chia sẻ từ thắc mắc của các cán bộ phụ trách là xác định vị trí quan trắc môi trường lao động là như thế nào? Chỉ tiêu để đánh giá các yếu tố có hại ở môi trường lao động là ra sao? Có quy định nào về việc lấy các chỉ tiêu để đánh giá yếu tố có hại trong môi trường lao động không? Là đơn vị chuyên về Quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc, Chúng tôi xin chia sẻ qua nội dung dưới đây. Qúy Anh (Chị) có vướng mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách HOTLINE: 0903 980 538 & 0984 886 985 và Email: lananhcrsvina@gmail.com để được tư vấn tốt nhất.

 

Hướng dẫn xác định vị trí quan trắc môi trường lao động
Rate this post

Posted by & filed under Tin tức.