Quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Quy định về đo kiểm môi trường làm việc hay môi trường lao động là yêu cầu bắt buộc thực hiện với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn nghiêm ngặt về lao động cũng như các vấn đề vệ sinh môi trường làm việc có yếu tố độc hại; có những nguy cơ cháy nổ và nguy cơ tai nạn lao động.