Quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Posted by & filed under Chuyên mục môi trường, Tin tức.

Quy định về đo kiểm môi trường làm việc hay môi trường lao động là yêu cầu bắt buộc thực hiện với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn nghiêm ngặt về lao động cũng như các vấn đề vệ sinh môi trường làm việc có yếu tố độc hại; có những nguy cơ cháy nổ và nguy cơ tai nạn lao động.

QUỸ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Posted by & filed under Tin tức.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước.

CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Posted by & filed under Tin tức.

Chúng ta – toàn cầu hiện nay – đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, nhưng cấp bách nhất là:
1. Rừng – “lá phổi xanh của Trái đất” – đang bị con người tàn phá nặng nề.
2. Đa dạng sinh học ngày càng giảm sút.
3. Nguồn nước ngọt đang hiếm dần và có nguy cơ bị ô nhiễm nặng.
4. Các nguồn năng lượng đang cạn kiệt.
5. Hạn hán ngày càng tăng đang ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của nhiều vùng.
6. Trái đất đang nóng lên.
7. Dân số thế giới đang tăng nhanh và có những quốc gia tỷ lệ già hóa cao – mất cân bằng giới tính.